Diagnose

Brannskade - skåldingskade

Hos barn er skåldingskader den vanligste formen for brannskade. Skadene skyldes som oftest at pasienten får varm væske i form av kaffe, tevann eller lignende over seg. I noen tilfeller skyldes det også for høy temperatur på springvann, badevann og lignende.

Overfladiske brannskader rammer de øverste lagene i huden. De kan være svært smertefulle, men gror vanligvis uten arrdannelse. Nedkjøling under rennende vann begrenser skaden og er smertestillende.

Les mer på helsenorge.no

Skåldingskader utgjør en stor del av brannskadene som trenger sykehusbehandling. Mange av disse skadene kan heldigvis gro konservativt, det vil si uten behov for operasjon. Men det er da svært viktig å kunne gjennomføre god sårbehandling og unngå sårinfeksjoner.

Alle større skåldingsskader (mer enn en håndflate) bør ses til av lege og pasienten bør som oftest legges inn på sykehus. Spesielt gjelder dette hos små barn. Skader som overstiger 5 prosent av kroppsarealet hos barn og 10 prosent av kroppsarealet hos voksne, bør vurderes for behandling ved Brannskadeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus. Store skåldingsskader som omfatter mer enn 15-20 prosent av kroppsoverflaten er potensielt livstruende og må straks tas hånd om av kvalifisert helsepersonell.

Henvisning og vurdering

Personer med alvorlige brannskader blir lagt direkte inn på sykehus og trenger ingen henvisning. Ring 113 og du vil få hjelp videre derfra.

For mindre skader blir pasienten ofte tilvist videre fra fastlege eller legevakt om de finner det mest tjenlig at skaden blir behandlet på sykehus.

Det vil ikke være snakk om ventetid før pasienten slipper til for behandling av akutte brannskader, men ved mindre problemstillinger venter en gjerne vente til dagtid eller neste hverdag før videre oppfølging ved sjukehus.

Utredning

Når pasienten kommer til sykehuset med en skåldingsskade eller annen brannskade vil hen umiddelbart bli møtt av helsepersonell. Ved store skader vil en gjerne bruke et standardisert traumemottak for å utelukke livstruende skader.

Når det gjelder selve brannskaden er det viktig å vurdere om den er så dyp at den må opereres eller om det er mulig at den gror av seg selv. Det er viktig å kunne beregne omtrent hvor mye av hudoverflaten til pasienten som er skadd. Dette gjør at helsepersonell kan beregne behovet for væsketilførsel de første timene. Dette behovet kan være svært stort, og for å unngå at pasientene går i sjokk (livstruende blodtrykksfall), er det viktig å komme i gang med å gi væsketilførsel tidlig ved store skader.

Det er derfor viktig at en kan undersøke hele hudoverflaten til pasienten og det er derfor ønskelig å være i et godt oppvarmet rom for å unngå at pasienten blir nedkjølt.

Utredning og vurdering av skadene er vanligvis unnagjort i løpet av et par timer. Men dette kan variere veldig. I mange tilfeller vil legen gjøre ny vurdering av skadene 1-2 døgn etter første undersøkelse. Spesielt ved skålding vil ofte dybden av skaden være helt i grenseland for om det er behov for operasjon. Det gjør at skadene ofte blir behandlet konservativt med gjentatt sårstell i 10-14 dager før det blir endelig bestemt seg om det er behov for å operere deler av skadene.

Behandling

Behandlingen av skåldingskader består hovedsaklig av konservativ behandling, det vil si gjentatt sårstell eller operativ behandling som operasjon med fjerning av forbrent vev og dekking av sår med delhudstransplantat. I tillegg vil pasienten ha behov for fysioterapi under heile behandlingsforløpet.

Ofte vil skåldingsskadene bli behandlet med konservativ behandling i starten og gjenstående sår som ikke gror, vil eventuelt bli operert. Legene venter gjerne 2-3 uker før de opererer disse skadene.

Skåldingsskader som gror av seg selv trenger gjerne 2- 3 veker på å bli helet. For dypere skader vil lengden på behandlingen variere mer, men det tar gjerne mer enn én måned før pasienten er klar for hjemreise, ved større skader. Mindre skader kan ofte behandles poliklinisk med sårskift 1-2 ganger i uken.

Oppfølging

Dersom pasienten fremdeles har sår eller har behov for oppfølging for å unngå skjemmende arr, vil dette bli fulgt opp ved poliklinikken ved sykehuset. Tiden for oppfølging varierer mye ut ifra hvilken skade pasienten har hatt.

Kontakt

 • Kontakt Kirurgisk sengepost, Mo i Rana

  Besøkstider

  • I dag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  • Mandag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  • Tirsdag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  • Onsdag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  • Torsdag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  • Fredag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  • Lørdag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  • Søndag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  En bygning med mange vinduer

  Helgelandssykehuset Mo i Rana

  Sjøforsgata 36

  8613 Mo i Rana

 • Kontakt Kirurgisk sengepost, Sandnessjøen

  Oppmøtested

  Kontakt avdelingen i forkant hvis du ønsker å komme på besøk.

  Besøkstider

  • I dag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  • Mandag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  • Tirsdag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  • Onsdag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  • Torsdag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  • Fredag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  • Lørdag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  • Søndag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  En bygning med rødt tak

  Helgelandssykehuset Sandnessjøen

  Prestmarkvn. 1

  8800 Sandnessjøen