Diagnose

Diabetes type 2

Diabetes type 2 er en sykdom hvor sukkerinnholdet i blodet er høyere enn normalt. Dette skyldes at mengden insulin som produseres i bukspyttkjertelen er for liten i forhold til behovet og at insulinet ikke virker så godt som det skal. Sykdommen debuterer gjerne hos voksne over 30 år, men også yngre mennesker får den. Forekomsten øker med alderen. Både arv, overvekt og inaktivitet spiller en rolle for utvikling av diabetes type 2.

Diabetes type 2 er en sykdom der blodsukkeret er for høyt. De fleste kan forsinke utviklingen av diabetes type 2 eller gjøre sykdommen mindre alvorlig ved å endre levevaner.

Les mer på helsenorge.no

Henvisning og vurdering

Det er som regel fastlegen som oppdager at du har diabetes type 2. Fastlegen kan henvise deg til lærings- og mestringskurs om diabetes. Du finner mer informasjon om dette kurset nederst på denne siden, du vil også se når neste kurs arrangeres i Helgelandssykehuset.

Utredning

Utredning av diabetes type 2 skjer hos fastlegen din, og det er fastlegen som har hovedansvar for behandlingen.

Behandling

Lærings - og mestringskurs om diabetes 2 for pasienter og pårørende er en gruppeundervisning der du får informasjon om sykdommen og behandlingen fra lege, diabetessykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut med flere.

Det er også satt av tid til diskusjoner og tema som deltakerne vil ta opp.

Oppfølging

Oppfølging vil skje hos fastlegen din som kan henvise deg til sykehus ved behov. Dette kan for eksempel være ved endringer av behandlingen, som oppstart av insulin eller behov for hjelp til justering av insulindoser.