Behandling

Fjerning av deler av mandler i narkose - tonsillotomi, Sandnessjøen

Tonsillotomi betyr at deler ekte mandler fjernes på begge sider, vanligvis opptil to tredjedeler. Operasjonen utføres dagkirurgisk. Denne operasjonsmetoden velges når mandlene ikke er kronisk betente, men tydelig for store, slik at de utgjør en mekanisk hindring i svelget. Operasjonen var tideligere forbeholdt barn mellom 2 og 7 år, men kan nå tilbys eldre barn og voksne også, dersom det dreier seg om en ren hypertrofi (forstørrelse) uten hyppige halsbetennelser.

Vanligvis sliter pasientene med munnpust, svelgvansker og pustevansker eller snorking om natten fordi store ekte mandler kan innsnevre de øvre luftveiene i svelget.

Tonsillotomi bedrer plassforholdene i svelget betydelig og innebærer mindre smerter og blødningsfare enn helhetlig fjerning av ekte mandler.

Ved hyppig bakteriell halsbetennelse eller ved kronisk halsbetennelse bør derimot mandlene fjernes fullstendig (tonsillektomi).

Henvisning og vurdering

Fastlegen henviser pasient til øre-nese-hals poliklinikk for vurdering tonsillotomi.Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning


Før

Barnet møter fastende, og alt av smykker må være fjernet.

Under

Operasjonen gjennomføres i narkose.

Det settes inn en munnsperre for å holde munnen åpen under selve operasjonen.

Det kan brukes ulike metoder for å fjerne deler av mandlene. I Helgelandssykehuset bruker vi diodelaser (kontaktlaser) eller radiobølger for å gjerne opptil to tredjedeler av mandlene.

Etter

Blødningsfaren etter tonsillotomi er veldig liten, men vi anbefaler likevel at pasienten bør unngå tung fysisk aktivitet i to uker. Barn bør holde seg hejmme i to til tre dager etter operasjonen. Det samme gjelder for voksne. Det skrives sykemelding på inntil to uker dersom du har en jobb med tung fysisk arbeid.

Det er vanlig å ha noe vondt i halsen etter operasjonen. Paracet kan brukes som smertestillende.

Drøvelen og slimhinnene i halsen kan hovne opp etter operasjonen, men dette går fort over igjen. 

Det er viktig å drikke mye og gjerne spise noe kaldt, som is. De første dagene etter operasjonen er myk mat å foretrekke.

Kontakt

Helgelandssykehuset Sandnessjøen Øre-nese-hals poliklinikk, Sandnessjøen

Kontakt Øre-nese-hals poliklinikk, Sandnessjøen
En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen