Behandling, Conchotomi

Nesemuslingforminsking, Sandnessjøen

Inngrepet kalles conchotomi og det betyr at den nederste av tre folder (concha) i neseveggen mot kinnet blir forminsket for å bedre luftpassasjen og dermed redusere nesetettheten.

Tilstanden kan være medfødt. I mange tilfeller kan du få kronisk slimhinnehevelse på grunn av overforbruk av avsvellende (reseptfrie) nesespray.

Før

Operasjonen blir gjort i lokalanestesi eller narkose. 


​​Faste

Før operasjonen/undersøkelsen må du faste. Hvis du ikke møter fastende, kan det hende vi må avlyse/utsette timen.

De siste 6 timene før operasjon/undersøkelse skal du ikke spise mat eller drikke melk/melkeprodukter. Barn kan få morsmelkerstatning inntil 4 timer før operasjon/undersøkelse, og morsmelk inntil 3 timer før. De siste 2 timene skal du unngå tyggegummi, drops, snus og røyk, fordi dette kan øke mageinnhold og magesyre.

Frem til 2 timer før operasjon/undersøkelse kan voksne drikke klare væsker. Barn kan drikke klare væsker frem til 1 time før. Klare væsker er: Vann, saft, juice uten fruktkjøtt, brus, te og kaffe uten melk. Alle kan svelge medisiner med et lite glass vann inntil 1 time før. Du kan pusse tenner og skylle munnen når som helst.

Mat og melk/melkeprodukter: Stoppes 6 timer før
Klare væsker, tyggegummi, drops, snus og røyk: Stoppes 2 timer før
Klare væsker, barn: Stoppes 1 time før

Hvis du likevel har spist eller drukket utenom de tidene som står her må personalet få vite det. Før enkelte inngrep skal du drikke en bestemt mengde næringsdrikk. Strengere regler kan være nødvendig for noen. Det får du i så fall beskjed om.


Hvilken bedøvelse som blir valgt, er individuelt. Dine eventuelle andre sykdommer vil og være med å avgjøre anestesiform.

Under

Under operasjonen fjerner vi deler av nesemuslingen for å redusere størrelsen på den. Det blir da fjernet både slimhinne og det underliggende beinet i muslingen. Vi legger inn en tampong i nesen for å hindre bløding.

Operasjonen blir gjort dagkirurgisk, og varer i cirka en halv time. Du kan derfor ofte reise hjem samme dagen som operasjonen er gjort. Du må da bruke offentleg transportmiddel eller få noen til å hente deg, siden du ikke kan føre kjøretøy selv før 24 timer etter operasjonen.

Dersom det bare er slimhinnen i muslingen som skal reduseres i størrelse kan operasjonen utføres med såkalte radiobølgeutstyr.


Etter

Du kan spise etter 4 timer. Du bør avstå fra varm mat og drikke første døgnet for å redusere blødingsrisikoen. Du må også avstå fra hard fysisk aktivitet som kroppsøving i om lag 2 uker.

Det er vanlig med litt blodsiv fra nesen eller bakover i svelget de to første døgnene.

Du får kontrolltime på poliklinikken etter 2-4 dager for å fjerne nesetamponger. Her kan det være individuelle forskjeller i kontrollopplegget.

Det vil ofte forekomme forbigående bløding fra nesen etter fjerning av tamponaden.

Sykemelding:
3-7 dager avhengig av yrke.

Smertestillende:
Etter operasjonen får du smertestillende i form av paracetamol/ paracetamol + kodein (som Pinex Forte) eller annet betennelsesdempende medisin (som Voltaren). Det er vanligvis lite smerter etter denne typen inngrep. Saltvannspray / skylling er rutine de første ukene etter inngrepet, men først etter at tampongene er fjernet etter om lag 2-3 dager.

Vær oppmerksom

Der er vanlig å få litt hodepine og trykk over/ rundt øynene og midt i ansiktet de første dagene etter operasjonen. Det er da ofte lindrende å ligge med hodet høyt.

Om du får feber over 38,5 grader, eller sterke smerter etter operasjonen, skal du kontakte ØNH-poliklinikk for råd.

Kontakt

Helgelandssykehuset Sandnessjøen Øre-nese-hals poliklinikk, Sandnessjøen

Kontakt Øre-nese-hals poliklinikk, Sandnessjøen
En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen