Behandling

Permanent urinkateter (KAD)

Innleggelse av permanent urinkateter (KAD) gjennomføres for å sikre at blæren blir tømt for urin.

Før

Underlivet bør vaskes med mild såpe og lunkent vann.

 • Menn: Trekk forhuden tilbake og vask glans og penis. Ha på rent undertøy
 • Kvinner: Skill kjønnsleppene fra hverandre og vask forfra og bakover mot endetarmen. Ha på rent undertøy.

Under

Vi fyller lokalbedøvelse inn i urinrøret før kateteret legges inn. Du kan kjenne litt ubehag.

Kateteret blir ført inn i blæren via urinrøret. Kateteret holdes på plass i blæren med en væskefylt ballong.

Å legge inn kateter tar bare et par minutter, men hele prosedyren tar noe lenger tid. Vi setter av ca. 20 minutter.

Etter

Det skal avtales time for kateterskift, kontroll eller kateterfjerning. Dette kan avtales med fastlege/hjemmesykepleie eller sykehuset.

Leverandør av utstyr/bandagist: Når du har kateter vil vi sørge for at du har resept på aktuelt utstyr. Du vil få informasjon om ulike bandagister som leverer utstyret, og som du kan kontakte. Dersom du ikke kan bestille utstyret selv kan helsepersonell hjelpe deg med dette.

Problemer med kateteret?

 • Tett kateter: Det kommer lite urin i posen eller lite urin kommer ut når du åpner ventilen. Sjekk at kateteret eller poseslangen ikke er klemt sammen. Sjekk at posen er plassert under blærens nivå. Har du drukket nok/rikelig? Kontakt sykehus eller legevakt hvis det vedvarer og du får blærespreng. Har du hjemmesykepleie kan du også kontakte dem.

 • Urinlekkasje langs kateteret / urinposeslangen eller ventilen løsner fra kateteret:
  Det er ikke farlig med lekkasje langs kateteret så lenge urin også kommer ned i posen eller tømmes ut når du åpner ventilen, men informer lege eller sykepleier om det.
  Kontroller tilkoblingen flere ganger daglig og sjekk at den er godt festet til kateteret.

 • Kateteret faller ut:
  Kontakt fastlege, hjemmesykepleie, sykehus eller legevakt.

Forholdsregler og ofte stilte spørsmål:

Kateteret er enten koblet til en urinpose eller en ventil/kran. Sjekk koblingen regelmessig og forsikre deg om at poseslangen eller ventilen sitter godt koblet til kateteret. Ha beskyttelse/ekstra underlag i sengen hvis du er redd for at koblingen skal løsne.

Urinpose:

Urinen renner direkte ned i posen. Urinposen tømmes ved behov. Det er en åpne/stenge-mekanisme i bunnen av posen. Husk å stenge den etter tømming. Vi anbefaler at du har to typer poser, en benpose festet til lår eller legg på dagtid, og en større pose som kobles til benposen om natten (nattpose). Ikke legg den på gulvet, legg den f.eks. i en ren bøtte. Har du kateter over lang tid, anbefaler vi at du bytter dagurinposen ca. 1 gang per uke. Nattpose med tappekran kan brukes over flere dager (ca. 1 uke). Skyll gjennom den med vann etter bruk.

Ventil/kran:

Blæren tømmes når du åpner ventilen/kranen. Tøm blæren til faste tider (ca. hver 3-4 time). Du får beskjed om hvor ofte du skal tømme. Det er ikke noen fast regel for hvor ofte ventilen skal byttes. Hvis den fungerer godt, kan du ha den samme helt til kateteret skal skiftes. Blir den tilsmusset eller fungerer dårlig, må den skiftes oftere.

Hvordan festes urinposen og hvordan sikre at urinen renner fritt ned i posen?

Det er viktig å feste kateteret slik at hverken kateter eller slange blir avklemt. Fest på skrå mot lysken/hoftekammen, enten med tape/plaster eller en spesiell kateterfester. Posen festes vanligvis til lår eller legg med elastiske bånd. Det finnes også andre løsninger, f.eks. en lomme til å legge posen i. Lommen tres på benet som en strømpe. Tøm posen så ofte at den ikke blir for tung fordi det kan medføre drag og strekk i drenasjesystemet og kan skade blæren og urinrøret. Urinposen må alltid være plassert under blærens nivå.

Hygiene og påkledning:

Vask hendene før og etter berøring av urinrørsåpning, kateter eller ventil, samt før og etter tømming, skifte og tilkobling av urinpose/ventil. Du kan gjerne dusje (vi anbefaler ikke karbad). Vask kateteret rent med lunkent vann dersom det er slim eller skorpedannelse på det.

 • Menn: Trekk forhuden tilbake. Vask kateter, penishode og forhud. Tørk forsiktig og trekk forhuden fram over penishodet igjen.
 • Kvinner: Skill kjønnsleppene fra hverandre. Vask urinrørsåpningen og kateteret. Vask forfra og bakover mot endetarmen. Tørk forsiktig.

Bruk en elastisk truse som holder kateteret i riktig posisjon. Bruk ellers løssittende klær, eller påkledning som ikke hindrer urinen i å renne fritt ned i posen dersom kateteret er koblet til urinpose.

Seksualliv:

Du kan tilfredsstille deg selv seksuelt selv om det ligger et kateter i urinblæren. Det er også mulig å gjennomføre samleie, men det sier seg selv at det er praktisk vanskelig. Be om å få en time hos uroterapeut hvis du ønsker råd og veiledning om dette.

Skifte til nytt kateter:

Skifting av selve kateteret avtales individuelt, som regel hver 3.måned. Hvis det er uproblematisk å skifte ditt kateter skal fastlege eller hjemmesykepleier utføre dette.

Hva og hvor mye bør du drikke?

Når du har kateter kan det bli litt grums i urinen. Drikk derfor godt, ca. 1,5-2 liter per døgn (hvis ikke lege har gitt annen beskjed) for å sikre god gjennomskylling med urin i kateteret. Drikk det du har lyst på, men ta gjerne et ekstra glass vann i tillegg.

Urinprøve fra kateter:

Dersom du skal ta urinprøve er det viktig at denne ikke tas direkte fra urinposen. Posen vil alltid inneholde bakterier som kan gi et uriktig svar på bakteriemengde/type. Derfor er det hensiktsmessig at fastlege, hjemmesykepleier eller annet helsepersonell hjelper deg med dette.

Fjerning av kateter

Hva skal du observere etter at kateteret er fjernet?

 • Vannlatning: Dersom du drikker normalt bør du ha latt vannet i løpet av 4 timer etter at kateteret er fjernet. Det kan svi litt de første gangene du later vannet og du vil kanskje gå litt oftere for å tømme blæren enn vanlig. Kjenn etter om du får tømt blæren godt. Føler du at det er vanskelig å tømme blæren, må du kontakte helsepersonell for å få hjelp.

 • Urinlekkasje: Det kan bli litt lekkasje de første dagene. Bruk evt et lite truseinnlegg for å unngå at det kommer urin i benklærne.

 • Blod i urinen: Det er ikke uvanlig å se blod i urinen. Drikk mer enn vanlig for å få økt urinproduksjon som bidrar til god gjennomskylling i urinblæren.

 • Urinveisinfeksjon: Er det illeluktende urin, svie ved vannlatning, evt. feber og blod i urinen over flere dager, anbefaler vi at du leverer urinprøve til fastlegen.

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller behov for hjelp.

Vær oppmerksom

 • Blod i urinen er ikke uvanlig de første dagene etter innleggelse av kateter.
  Kontakt fastlege hvis det varer flere dager eller begynner igjen etter en lang periode uten blod i urinen.

 • Urinveisinfeksjon: Symptomer kan være feber, grumset, illeluktende urin, blod i urinen, smerter og svie over mage-/blæreregionen. Lever urinprøve til fastlege. Det er normalt å ha bakterier i urinen når man har kateter. Det er kun ved symptomer på infeksjon at det er nødvendig med antibiotika. Urinprøve skal ikke tas direkte fra urinposen. Ventil/kran bør byttes før urinprøve tas (se mer om urinprøvetaking under forhåndsregler).

Kontakt