Undersøkelse, Sputumprøve

Slimanalyse hos barn og unge

Ved langvarig hoste med slimdannelse kan det være aktuelt å undersøke om det er bakterier i slimet. Det er viktig i vurderingen om man skal starte med antibiotikabehandling, og eventuelt hvilken antibiotika man skal gi.

Før

Analyse av slim er sjelden aktuelt å gjennomføre dersom du står på antibiotika. Gi derfor beskjed om du for tiden bruker dette.

Under

Store barn/ungdommer kan ofte hoste opp og spytte ut slim på oppfordring eller eventuelt etter at det har blitt gitt inhalasjon av saltvann via forstøver. Hos yngre barn tar vi gjerne denne prøven ved å suge ut slim fra halsen med en sugeslange. Barnet må da gjerne sitte på fanget til foreldre. Dette medfører kortvarig ubehag og eventuelt brekningsrefleks.

Etter

Slimet blir sendt til dyrking i laboratoriet. Svaret er klart etter noen dager og du får da melding fra sykepleier eller lege.