Undersøkelse

Spirometri

Spirometri er en undersøkelse som måler lungefunksjonen din - både hvor mye luft du får til å puste ut (FVC), og hvor raskt du får til å puste ut luften (FEV1 og PEF).

Før

For at testen skal gi riktigst mulig resultat er det viktig at du: 

 • Unngår å spise et større måltid 1 time før undersøkelse.
 • Unngå også bruk av tobakk undersøkelsesdagen.
 • Ikke anstreng deg like før undersøkelse (1 time)
 • Du vil bli målt og veid før undersøkelsen.

 

Hvis du er under utredning for mulig lungesykdom, om mulig - unngå å ta luftveisåpnende inhalsjonsmedisin i form av:

 • Ventoline,  Bricanyl, AiroMir, og Buventol de siste 6 timer før undersøkelsen.
 • Atrovent de siste 8 timer før undersøkelsen
 • Serevent, Striverdi, Onbreez, Oxis,  Seretide, Symbicort, Airflusal, Flutiform, Relvar Elipta, Duoresp spiromax, Inuxair, Duaklir GenuAir, Eklira GenuAir, Ultibro Breezhaler, Anoro Elipta og Seebri Breezhaler de siste 24 timer før undersøkelsen.
 • Spiriva de siste 48 timer før undersøkelsen.  

Eventuelle inhalasjonssteroider som Flutide, AeroBec, Alvesco, Pulmicort mm. kan brukes som vanlig. Alle andre faste medisiner tas som vanlig.

Dersom du føler deg dårlig, kan du ta dine luftveisåpnende inhalasjonsmedisiner. Viktig at du da noterer ned tidspunktet du tok medisinen.  Noen medisiner kan påvirke resultatet av pusteprøven, derfor bør du alltid på forhånd opplyse hvilke medisiner du bruker. 

Alt dette vil du få informasjon om fra helsepersonell før undersøkelsen.

Under

Under undersøkelsen skal du sitte på en stol. Du får på en neseklemme og skal deretter puste gjennom et rør, så mye og så fort du kan. Dette skal du gjøre flere ganger. En sykepleier vil hele tiden forklare hva du skal gjøre. Undersøkelsen er smertefri, men kan oppleves litt ubehagelig. Den kan være slitsom, og du kan bli svimmel og få litt hoste.

Spirometri med reversibilitetstest

Hvis du er tungpustet kan vi ta en ny test for å se om pusten forbedres etter at du har fått luftveisutvidende medisiner. Dette gjøres for å teste medisinens virkning på den enkelte. 


Etter

Når pusteprøven er gjennomført flere ganger, har vi fått tilstrekkelig informasjon om lungefunksjonen din. Lege vil se over og snakke med deg om resultatet av undersøkelsen.

Kontakt

 • Kontakt Medisinsk dagenhet og poliklinikk, Mo i Rana

  Oppmøtested

  Medisinsk poliklinikk ligger i 1. etasje i mellomfløy.
  En bygning med mange vinduer

  Helgelandssykehuset Mo i Rana

  Sjøforsgata 36

  8613 Mo i Rana

 • Kontakt Medisinsk dagenhet og poliklinikk, Mosjøen
  En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

  Helgelandssykehuset Mosjøen

  Vefsnvn 25/27

  8650 Mosjøen

 • Kontakt Barnepoliklinikken

  Oppmøtested

  Barnepoliklinikken ligger i tredje etasje, i hovedplanet på Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Sykepleiers kontor ligger innenfor venterommet og det er bare å ta kontakt hvis det er noe man lurer på.

  En bygning med rødt tak

  Helgelandssykehuset Sandnessjøen

  Prestmarkvn. 1

  8800 Sandnessjøen