Behandling

Spyttkjertelstein, fjerning med operasjon, Sandnessjøen

Spyttstein er en stein som blir dannet i en utførselsgang fra en av spyttkjertlene. Steindannelsen kan gi blokkering av utførselsgangen, hevelse i kjertelen, smerter og eventuelt betennelser.

Henvisning og vurdering

Fastlegen sender henvising til øre-nese-halsspesialist som igjen henviser til operasjon.

Alle henvisninger bør inneholde:
 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk sykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse

Henvisningsskjema barn og unge

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.


Før

Det er viktig at du er frisk før operasjonen. Du bør ikke ha oppkast eller feber. Ta kontakt hvis du er i tvil. 

Hygiene

For å minske risikoen for infeksjoner må du dusje og vaske håret kvelden før operasjonen.

Medisiner

Dersom du bruker blodfortynnende medisin som Marevan og Albyl-E, og dette ikke er avklart på forhånd, må du kontakte avdelingen senest 10 dager før operasjonen.

Under

Operasjonsdagen

Du skal ta faste medisiner om morgenen som vanlig. Lag en liste over de medisinene du bruker, og ta den med deg til sykehuset. Du kan spise frokost som vanlig. Det er fint om du ikke har på deg sminke, smykker, ringer, piercing og parfyme.

Selve operasjonen blir gjort i lokalbebedøvelse, og varer fra 30 til 60 minutter.

Etter

Like etter operasjonen vil legen snakke med deg og informere om hvordan det gikk og om eventuelle hensyn du må ta. Dersom det er sydd sting under operasjonen, blir det brukt selvoppløsende tråd som forsvinner av seg selv.

Du kan dra hjem etter operasjonen, og det kan være aktuelt med sykemelding. Legen vurderer dette.

Smertestillende

Lokalbedøvelsen vil gå ut et par timer etter operasjonen. Du kan trenge smertestillende noen dager etter inngrepet. Dersom du har smerter etter hjemreisen, kan du ta smertestillende tabletter som Paracetamol eller Ibux. Følg doseringen som er anbefalt på pakken.

Blødning

For å minske risikoen for blødning, skal du holde deg i ro dagen etter inngrepet. Unngå trening eller annen tung fysisk aktivitet på operasjonsdagen og dagen etter.

Mat og drikke

Mat og drikke skal være avkjølt eller kald på operasjonsdagen, for å minske ubehag og risiko for blødning. Du bør vente med å spise i et par timer, til lokalbedøvelsen er gått ut.

Vi anbefaler deg å skylle munnen med vann etter måltidene i noen dager etter operasjonen. Dette for at matrester ikke skal legge seg i såret.

Vær oppmerksom

Blødning og infeksjoner kan oppstå. Legen vil snakke med deg om dette etter operasjonen.


Kontakt

Helgelandssykehuset Sandnessjøen Øre-nese-hals poliklinikk, Sandnessjøen

Kontakt Øre-nese-hals poliklinikk, Sandnessjøen
En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen