Forskningsgruppe - Akuttmedisin

Denne gruppen forsker på å gi bedre akuttmedisinsk oppfølging til pasientene

​Svein Arne Monsen - Sandnessjøen

Svein Arne Monsen er anestesiolog ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Han har bistilling som universitetslærer ved UiT (The Arctic University of Norway). Han har veiledet flere legestudenter i deres masteroppgave. Han har deltatt med flere abstracts på anestesiologiske konferanser innen akuttmedisin og anestesiologi.

Svein Arne Monsen kan kontaktes for å få nærmere beskrivelse av hans forskningsprosjekt.

Publikasjoner:
          Dehli, Trond; Monsen, Svein Arne; Fredriksen, Knut; Bartnes, Kristian (2016). Evaluation of a trauma team activation protocol revision: A prospective cohort study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 24 (1). ISSN 1757-7241, doi:10.1186/s13049-016-0295-3.
          Dehli, Trond; Bågenholm, Anna; Trasti, Nora; Monsen, Svein Arne; Bartnes, Kristian (2015). The treatment of spleen injuries: a retrospective study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 23. ISSN 1757-7241, 85-90, doi:10.1186/s13049-015-0163-6.
          Haug B, Åvall A, & Monsen S (2009) Luftambulansens pålitelighet - en undersøkelse i tre kommuner på Helgeland. Tidsskrift for den norske legeforening 129,1089-1093.


Sist oppdatert 17.01.2022