Forskningsgruppe - Indremedisin

Gruppen forsker blant annet på et protein i urin som kan være en markør for hjerteinfarkt.

Runa Andreassen - Sandnessjøen

 
Runa M. Andreassen er overlege ved Helgelandsssykehuset Sandnessjøen. Andreassen holder på med en Ph.D grad og er med i en forskningsgruppe ved UiT (Metabolic and Renal Research Group, UiT- The Arctic University of Norway) og har sin hovedveileder i Tromsø. Prosjektet har også samarbeid med forskningsmiljø i Danmark og andre forskningsmiljø i Tromsø. Hun forventes å forsvare sin doktorgrad i 2023 Hovedveileder: Prof. Marit D. Solbu UiT, UNN Tromsø.

RM - Urinary orosomucoid – a better predictor of cardiovascular and renal disease than albuminuria? (PhD arbeid):  Gjennom en stor befolkningsundersøkelse i Tromsø (Tromsøundersøkelsen) har gruppen fått samlet inn over 7000 urinprøver. Analyse av urinprøvene vil kunne si noe om din risiko for å få hjerte/kar sykdom. Forskningsprosjektet drives av nyrelege ved sykehuset i Sandnessjøen og PhD student Runa Andreassen i samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT). Hjerte/karsykdom er den viktigste årsaken til at folk dør på verdensbasis, så også i Norge. Analyser fra urin er både billig og helt ufarlig. 
 
Kvinne som jobber i et laboratorium

Laboratorienanalyser av urin

Derfor ønsker de å se om det kan være en sammenheng mellom proteiner i urin og hjerte/kar sykdom. Proteinet orosomucoid er et protein vi har i vårt blod og til vanlig er det små mengder av dette i urin. Det er gjort flere studier som har funnet klar sammenheng hos pasienter med diabetes og dette proteinet. De pasientene med økt mengde av orosomucoid i urin har en klart større risiko for å utvikle hjerte-kar sykdom. Prosjektet ønsket å se på om dette også gjelder for den generelle befolkningen. De har sett nærmere på de personene som deltok i Tromsø 6 som hadde fått analysert orosomucoid i urin og også gjort ultralyd av hjerte og halskar.  I forskningsprosjektet finner de en klar sammenheng mellom proteinet orosomucoid i urin og forekomsten av hjerte/kar sykdom, og videre forskning innenfor område vil være viktig for folkehelsa.
 
Tett og åpen blodårer

Åpen og forkalket blodårer

Publikasjoner:
          Andreassen, R.M & Solbu, M.D.  (2019). Urinary orosomucoid is associated with cardiovascular risk factors and kidney dysfunction Cross-sectional data from the Tromsø Study 2007-2008. Poster ved "Kidney Week" @ ASN - American Society of Nephrology - New Orleans , USA. 
          Andreassen, R.M.,  Jens Kronborg, J.,  Henrik Schirmer, H., & Solbu, M.D (2019). Urinary orosomucoid is associated with diastolic dysfunction Cross-sectional data from the Tromsø Study. Poster @ Nordics Society of Nephrology, Finland. 

Elisabeth K. Benum - Sandnessjøen

Elisabeth Benum kan kontaktes for nærmere informasjon om hennes prosjekt.

Marit Lian Hansen - Mo i Rana

Marit Lian Hansen har 11 års erfaring som sykepleier i klinisk praksis ved akuttmottaket i Rana. Hun har interesse for kompetanseheving og kunnskap, samt hvordan sykepleiere kan tilegne seg økt kompetanse og kunnskap. Valg av tema til hennes masteroppgave er drevet av behovet for å vurdere hvorfor vi handler som vi gjør i møte med pasientene, og om det vi gjør er til pasientens beste. I tillegg fordyper hun seg i velferdsteknologi, organisasjon og innovasjon som en del av hennes masterutdannelse. 

«Hvorfor forskningsbasert kunnskap i sykepleiepraksis, hva kan være barrierene for å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i sykepleiepraksis? Hvordan og hvorfor bør forskningsbasert kunnskap implementeres som en del av kompetanseheving i sykepleieres kliniske praksis i sykehus». 

 

Brynjar Andreassen - Mo i Rana

Brynjar Andreassen er overlege ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.  For tiden er han i permisjon og arbeider ved St.Olavs Hospital. Andreassen er med på Bjørkerustallergi prosjektet av Martin Sørensen ved UNN i Tromsø. Dette er finasisert av KLIN-REG midler Helse Nord. 
 

PyXy.AI - Horisont 2020 finansiert prosjekt - Mo i Rana

Helgelandssykehuset deltar for tiden i det EU-finansierte forskningsprosjektet PyXy.AI (Horisont 2020) som omhandler utvikling av et nytt digitalt stetoskop som anvender kunstig intelligens. Hovedmålet er å oppdage og følge med på Covid-19 sykdomsutvikling, samt å evaluere nytten av lunge- og hjertelydovervåking for tidlig påvisning av lungebetennelse og forverring av KOLS og hjertesvikt.​
Les mer om prosjektet her.Se også den internasjonal nettsiden for PyXi.AI

Fra Helgelandssykehuset deltar Andreas Holmner (studiesykepleier), Tørris Sjøset (studielege), Jon Våbenø (prosjektleder) og Herald Reiersen (LEAR/Adm. leder). 
 

​Horizon 2020

EU symbolet med 12 gule stjerne på blå bunn
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101016046.
Sist oppdatert 19.12.2023