Forskningsgruppe - Nevropsykologi

Gruppen studerer kognitive og elektrofysiologiske aspekter ved det å ha ADHD som voksen, og hvilke muligheter det er for behandling ved bruk av elektrofysiologiske metoder.

Nevropsykologisk avdeling - Mosjøen

Forskningsgruppen i Nevropsykologisk avdeling er nå i gang med adult ADHD II prosjektet, og vil studere videre de kognitive og elektrofysiologiske aspekter ved det å ha ADHD som voksen, og muligheter for behandling ved bruk av elektrofysiologiske metoder. Gruppen har fått forskningsmidler fra Helse Nord, og en post.doc. kandidat er startet i stilling ved Nevropsykologisk avdeling i Mosjøen. Prosjektgruppen samarbeider nært opp til forskere ved Psykologisk institutt, UiO, forskere ved Sykehuset i Vestfold og UiT, i tillegg til å ha internasjonal samarbeidspartner ved UC Berkeley.  

Nevropsykologisk forskningsgruppe tester ut nye teorier. Her påsettes elektroder på testperson

Nevropsykologisk forskningsgruppe tester ut nye teorier. Her påsettes elektroder på testperson (psykologpraktikant Elisabeth Fjellbekkmo) . Fra venstre avd.leder Arnfrid Pinto, lege/post.doc. András Puszta, nevropsykolog/ Ph.D. kandidat Venke Arntsberg Grane, og nevropsykologisk testtekniker Maria Cecilie Forsmo.


Venke A Grane - Mosjøen

Bilde av Venke Grane - Dame med briller og langt hår

Venke A. Grane

Venke Artsberg Grane jobber som spesialist i nevropsykologi, fagrådgiver og forsker (PhD -kandidat) i Nevropsykologisk avdeling, Helgelandssykehuset Mosjøen hvor hun har 50 % klinisk- og 50% forskerstilling. Hun leder forskningsgruppen som gjør nevropsykologiske og elektrofysiologiske studier tilknyttet Nevropsykologisk avdeling. 

Videre er Grane leder for ressursgruppe forskning ved DPS Mosjøen hvor målet er å stimulere til forskningsaktivitet og bidra til å gjøre forskningsbasert kunnskap tilgjengelig i klinikken. Grane er tilknyttet UiO, Psykologisk institutt og forskningsgruppen FRONT Neurolab, samt tilknyttet UNN, R-FAAT og medlem av nevropsykiatrisk konsultasjonsteam for Nord-Norge. Grane har deltatt i arbeidet med felles prosedyre for utredning, diagnostisering, og behandling av ADHD i Helgelandssykehuset. 

Grane har 26 års erfaring innenfor klinisk nevropsykologi, og de siste 20 år ansatt i Helgelandssykehuset, Mosjøen. De siste 12 år har hun sammen med sine kollegaer studert nevrokognitive og atferdsmessige aspekter ved ADHD hos voksne. I regi av Helgelandssykehuset, Nevropsykologisk avdeling har Grane sammen med nasjonale- og internasjonale samarbeidspartnere gjennomført et forskningsprosjekt som har studert oppmerksomhet og eksekutiv kontroll hos voksne med ADHD. 


András Puszta - Mosjøen

András Puszta
 

András Puszta er tilsatt i en 3 årig postdoc stilling ved Nevropsykologisk avdeling og er tilknyttet adult ADHD II studien. Puszta kommer fra Universitetet i Szegred, Ungarn hvor han har tatt sin Ph.D. etter å ha fullført sin medisinutdanning. Hans bakgrunn som forsker er fra studier på mennesker og dyr, hvor han har studert læring og hukommelse ved bruk av elektrofysiologiske metode (EEG). 

Med sin bakgrunn som lege og forskerutdanning bringer Puszta inn i prosjektet en viktig analysekunnskap for elektrofysiologiske data som den videre forskning i Nevropsykologisk avdeling vil ha stor nytte av. Gjennom sin stilling ved Helgelandssykehuset er Puszta også tilknyttet UiO, Psykologisk institutt og forskningsgruppen FRONT Neurolab. 

Se presentasjon (pdf)  

 Sist oppdatert 17.01.2022