Forskningsgruppe - Psykisk Helse og Habilitering

Hvordan det er å leve med Aspergers syndrom og hvilke følger denne lidelsen kan ha for livskvaliteten til disse pasientene.

Innhold oppdateres.

Sist oppdatert 13.01.2023