Følg med på PyXy.AI

PyXy.AI er større EU-forskningsprosjekt fra Horisont 2020-programmet som skal bruke kunstig intelligens til å kunne oppdage og følge med på covid-19 sykdomsutvikling, både hos tidligere friske og hos risikopasienter med kroniske hjerte- og lungesykdommer. Helgelandssykehuset er eneste norske helseforetak i samarbeid med MedSensio i Tromsø og flere internasjonale aktører.

Publisert 21.06.2021
Sist oppdatert 22.04.2024

Nettsiden (www.PyXy.AI) og Facebook/LinkedIn - sidene viser oppdaterte nyheter om hva som skjer på prosjektet både her hjemme og der ute.

Helgelandssykehuset med i EU-prosjekt som skal bruke kunstig intelligens til å påvise covid-19

Horizon 2020

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101016046.

 

EU.jpg