Habiliteringsavdelingen skal forske på autisme og psykisk helse

Personer med autisme er ekstra sårbare for å utvikle vansker som for eksempel angst, tvang, depresjon og atferdsvansker sammenlignet med personer uten autisme. Habiliteringsavdelingen i Helgelandssykehuset deltar i en ny forskningsstudie som skal se på hvordan man kan fange opp psykiske lidelser hos personer med autisme.

Helen K. Langfors Åsli, webredaktør
Publisert 01.03.2022
Sist oppdatert 22.04.2024
Deltakere i autismeforskningsstudiet
F.v.: Marianne Halvorsen (forskningsleder/psykologspesialist barnehabilitering, UNN), Anniken Sjo, Marita U. Kristiansen, Sissel Berge Helverschou (psykologspesialist, ph.d, NevSom, OUS), Øystein Nesheim, Rita Veiåker Nilsen, Kristin Lawrence (bak), Anita Sandvik Pettersen, Heidi Westvik Pedersen, Eva-Lill Eriksen Gripheim, Maria Bjørnå-Hårvik, Trine-Lise Selmer og Lisbeth Løknes. Kaja Mikalsen var ikke tilstede. 

Slike vansker som kommer i tillegg til autisme gir betydelig nedsatt livskvalitet og mye lidelse for personen det gjelder og familien. Helsetjenesten mangler god kunnskap om hvordan psykisk uhelse kan fanges opp hos barn og unge med autisme. Det er stort behov for denne kunnskapen slik at helsetjenesten kan gi riktig helsehjelp fra tidlig alder, men også med tanke på forebygging.

Dette ønsker en større forskningsstudie i alle helseforetakene i Helse Nord å gjøre noe med og Helse Nord innvilget nylig forskningsmidler til dette, og ble startet opp i januar..

Mangler kunnskap

​Det er bare barn som kommer til undersøkelse på et av disse stedene som tilbys denne undersøkelsen nå. Studien gjennomføres for å få øket kunnskap om hvordan psykisk uhelse kan fanges opp hos barn med autisme og håpet er at dette vil bidra til endret klinisk praksis også i andre helseforetak.​ 

- Vi mangler god nok kunnskap om hvordan psykisk uhelse kan fanges opp hos barn og unge med autisme. For ved en slik kunnskap så vil helsetjenesten kunne gi riktig helsehjelp fra tidlig alder, men også med tanke på forebygging, sier avdelingsleder ved Habiliteringsavdelingen i Helgelandssykehuset Marita Undhjem Kristiansen.

​Forskningsprosjektet innebærer at foreldre eller foresatte fyller ut et spørreskjema om sitt barns atferd og mestring. Dette kan gjøres samme dag som pasienten er inne hos Habiliteringsavdelingen. 

Bamse.png

Om studiet

​Autisme og psykisk helse er et forskningsprosjekt, i alle helseforetak i Helse Nord, som undersøker hvordan tilleggsvansker som angst og annen utfordrende atferd kan kartlegges best mulig. Studien er et samarbeid mellom Autismeforeningen og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. NevSom ved Oslo Universitetssykehus, Helse Fonna og UiT Norges arktiske universitet er også samarbeidspartnere. Forskningsstudien ledes av UNN HF.​

Vitenskapelig tittel

Identifisering av psykiske tilleggsvansker hos barn og unge med autismespektervansker: En regional multisenterstudie​.


​​