Helgelandssykehuset og RKKYH ønsker å utvikle mobile spesialisthelsetjenester

Prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset ønsket å teste ut muligheten for å gi et mobilt helsetilbud til beboere som har lang reisevei frem til spesialisthelsetjenesten. Et forprosjekt har nå fått regional kvalifiseringsstøtte og ledes av Studiesenter RKK Ytre Helgeland.

Helen K. Langfors Åsli, webredaktør
Publisert 05.11.2020
Sist oppdatert 22.04.2024
Ambulansebåt
- En båt full av medisinsk utstyr, der fagfolkene enten mønstrer på eller kommuniserer med båten via moderne teknologi, synes vi er en god ide, sier Ursin og Rønning.
​I tillegg til Helgelandssykehuset involverer prosjektet også SINTEF og kommunene Brønnøy, Dønna, Herøy, Lurøy og Alstahaug. Målet er å vurdere ulike mobile løsninger, som båt eller bil, for å redusere reisetid og reisekostnader, og øke den opplevde ivaretakelsen og tryggheten til befolkningen. 

Krevende reise for dialysepasienter

Prosjektet var opprinnelig initiert av tidligere enhetsdirektør for prehospitale tjenester Siri Tau Ursin sammen med (nå) konst. enhetsdirektør for prehospitale tjenester Odd Magne Rønning. Ursin ønsket å finne løsninger da hun fikk beskrevet den lange og til dels meget krevende reiseveien enkelte dialysepasienter hadde for å få utført dialyse ved et sykehus.

-  Min første tanke var hjemmedialyse, men så kom jeg til å tenke på at det å kunne tilby dialyse enten i hjemmet eller i et kommunalt tilbud egentlig er ganske krevende, og at et tilbud der vi kunne frakte dialysemaskinen i stedet for pasienten kanskje var mulig. Og Helgelandskysten innbyr jo til båtliv, så dermed kom tanken om en båt med dialyseutstyr som kunne seile til pasienten, forteller Ursin. 

Ursin er nå ansatt som adm.dir. i Finnmarkssykehuset. 

Kommer du til å prøve å få til noe lignende i Finnmarkssykehuset?
- Ja, helt klart, dette er en ide som passer både på Helgeland, i Finnmark og i det hele tatt langs store deler av kysten vår.

Dødeligheten av kronisk nyresykdom i vestlige land har økt med 40% siden 1990, og behovet for dialysebehandling har økt kraftig blant de eldste. De fleste dialysepasienter trenger behandling tre ganger per uke, ofte over flere år. På Helgeland er det i dag dialysemuligheter i Brønnøysund og på sykehusene. Dette gir lange reiseveier og store kostnader for pasienttransport. 

- Det er viktig å sørge for at helsetjenester leveres på pasientens premisser, gjerne i eller nært hjemmet. Helgeland har en god del eldre som bor langt fra sykehus, både for deres livskvalitet og av fornuftige samfunnsmessige årsaker bør vi se løsninger som sikrer pasientene spesialisthelsetjenester så nært hjemmet som mulig. En båt full av medisinsk utstyr, der fagfolkene enten mønstrer på eller kommuniserer med båten via moderne teknologi, synes vi er en god ide, sier Rønning. 

Hvilke andre tilbud enn dialyse ser en for seg?
- Vi vil se på hvilke andre tilbud som vil være naturlig å knytte til prosjektet i samarbeid med spesialisthelsetjenenesten og kommunal helsetjeneste.

Kvalifiseringsprosjekt

De to tok kontakt med forsknings- og innovasjonssjef Herald Reiersen for å finne aktuelle aktører for videre samarbeid, og resultatet er nå et kvalifiseringsprosjekt som skal eies av Studiesenter RKK Ytre Helgeland (RKKYH). Prosjektleder er Stein Espen Bøe i SINTEF Helgeland.

- Behovet for forskning og utvikling vil være å kartlegge hvilke konsekvenser (økonomiske og livskvalitet) lange reiseveier har for pasienter og behandlende enhet på Helgeland, og finne innovative løsninger til et mobilt tilbud. Et kvalifiseringsprosjekt vil være en effektiv måte å avdekke nytteverdien og peke ut noen tjenester som med fordel kan gjøres mobile i et hovedprosjekt, sier Herald Reiersen.


Prosjekteier er Studiesenter RKK Ytre Helgeland (RKKYH)

RKKYH er et samarbeid mellom kommunene Herøy, Dønna, Lurøy, Træna, Leirfjord, Nesna og Alstahaug, som jobber med å avdekke og dekke kompetansebehovet i disse kommunene. 

Med dette prosjektet vil RKKYH bidra til samhandling og ny kompetanse om gode pasientforløp gjennom å tilrettelegge for tett samarbeid mellom kommunene og Helgelandssykehuset. 

Prosjektet har fått 350.000,- fra Regionale forskningsfond Nordland (RFF), og oppstart er nå før jul. De håper å få til et oppstartsmøte med alle prosjektpartnere ila november. 

For å ha med blikket på innovative nye teknologiløsninger er også Helgelandsprosjektet innen velferdsteknologi BRAVO med. BRAVO er et samarbeid mellom 17 kommuner, ledet av Alstahaug kommune, som handler om å forbedre velferds- og tjenestetilbudet ved hjelp av digitale løsninger. SINTEF Digital og SINTEF Helgeland bidrar med analyse av data, teknoøkonomiske vurderinger og prosjektledelse. Helgelandssykehuset bidrar med statistikk og kompetanse rundt pasientgrupper, pasientreiser og innspill til tjenester som kan gjøres mobile. Kommunene Brønnøy, Dønna, Herøy og Lurøy bidrar med kunnskap om behov og forventninger til et mobilt spesialisthelsetilbud.