INNOVASJON:

Marie har funnet opp en ny måte å lette innsettelse av urinkateter hos kvinner

Sykepleier Marie Steinfjell (30) skal utvikle sin ide for å lette innsettelse av urinkateter på kvinner. Allerede er hun frikjøpt en dag i uka, og har nylig fått ferske innovasjonsmidler fra Helse Nord.

Helen K. Langfors Åsli, webredaktør
Publisert 22.10.2020
Sist oppdatert 22.04.2024
Marie Steinfjell
- Det er veldig spennende, nå begynner det å bli artig! Jeg får lov til å starte!
Oppfinnelsen hennes skal gjøre det enklere både for helsepersonell og for pasienten å få innlagt urinkateter. Ideen fikk hun på jobb som sykepleier ved medisinsk avdeling på Mo. Det er mange pasienter som kan få nytte av denne ideen – ikke bare på Helgeland. Nå skal hun jobbe mot å få patent på ideen. 
 
- Vi er litt dømt til å mislykkes i prosedyren ved innleggelse av urinkateter på kvinner pga. tidspress og forskjellig anatomi hos kvinner, ideen min skal hjelpe oss å få dette til, forklarer Marie.
 
Mer informasjon om selve ideen kan ikke røpes nå før patentet er sikret. Hun har allerede en skisse som et designbyrå i Bodø har hjulpet henne med å lage, og nå skal hun finne ut av alt det andre. Er det et marked for ideen? Hva skal det lages av? Vil det fungere? Får hun produktet godkjent til bruk i behandling? Marie er i første omgang frikjøpt for to år framover. Målet er å ha søkt om patent før de to årene er omme, og kanskje ha en prototype på plass.
 
- Skal du teste ut produktet på pasienter i avdelingen?
- Vi får se! Det er alt dette jeg nå må finne ut av. Det er veldig spennende, nå begynner det å bli artig! Jeg får lov til å starte! 
 
Marie er født og oppvokst på Alteren i Rana, hun har mann og tre barn fra 3 til 10 år. Hun startet i jobben som sykepleier på medisinsk avdeling i 2015. Sykepleieren er ikke redd for å utfordre seg selv. På Grunderuka Helgeland var Marie med på en pitchekonkurranse foran en jury av næringslivsledere. Her fikk hun tre minutter til å snakke om sin ide. Det var hun litt nervøs for.
- Jeg er ikke noe glad i å snakke foran folk, men det er vel litt derfor jeg gjør det også. Det var en god erfaring å ta med videre, smiler Marie.
 
Nå ser hun framover.
- Jeg har en plan, og jeg får god hjelp fra mange. Jeg er veldig glad for å være frikjøpt av Helgelandssykehuset, og for all hjelp fra Herald (Reiersen, forsknings- og innovasjonssjef). 
 
- Er du en nysgjerrig person?
- Ja. Jeg må alltid strekke meg for å bli bedre. Vi kan aldri slutte å forbedre oss, mener Marie. 
 
- Hvor er du om ti år?
- Forhåpentligvis jobber jeg som sykepleier fortsatt, det er jobben min – det er det jeg liker å gjøre. 

Innovasjonsprosessen så langt

Steinfjell skrev en DOFI  (Document of Invention) og sendte inn beskrivelsen av ideen sin til Helgelandssykehuset. Innovasjonsutvalget og sykehusledelsen så oppfinnelsen som så spennende at de ønsket å være med på utviklingsprosessen. Marie ble derfor oppfordret til å søke om innovasjonsmidler som hun fikk tidligere i år. Dette har hun brukt for å sjekke om ideen var patenterbar.  

- Det var gledelig at Onsagers Patentbyrå faktisk bekreftet at det var mulig å søke patent på oppfinnelsen, sier en fornøyd forsknings- og innovasjonsjef Herald Reiersen.

Marie søkte nylig etter innovasjonsmidler fra Helse Nord for å fortsette prosessen med å ta ideen til markedet. Blant 19 søkere til Helse Nord om finansiell støtte i 2020, ble hun en av de få som i forrige uke fikk innvilget 50 % av beløpet som hun trenger de to neste årene.  Resterende av utgiftene for kommersialiseringen skal dekkes av frikjøp av arbeidstid fra medisinsk avdeling på Mo og finansiell støtte fra innovasjonsutvalget på Helgelandssykehuset.  

Det hun nå skal jobbe mot er å få produktet CE-merket som medisinsk utstyr, og til det trenger hun godkjenning fra REK og Legemiddelverket. Fagsjef Ida Bukholm vil sammen med Reiersen hjelpe henne på veien mot dette.

Marie vant også i forrige uke innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge som kommer godt med på veien mot å lage et helseprodukt i markedet. Det økonomiske er nå derfor på plass for de neste to årene. Marie samarbeider også med Kunnskapsparken Helgeland.

Det neste som nå skal skje er en markedsundersøkelse.