Vi gratulerer Margit Steinholt med Forskningsprisen 2019

Dette er første gang Helgelandssykehuset deler ut en forskningspris. Dette er en pris som skal stimulere til utmerket forskning og for å utvikle gode fagmiljøer. Vinneren for 2019 er gynekolog og overlege Margit Steinholt.

Jan-Eirik Vestnes, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 11.12.2020
Sist oppdatert 22.04.2024
Margit Steinholt

Margit Steinholt ble den første prisvinneren av Helgelandssykehusets forskningspris. Foto: Brynhild Neergaard.

Prisen kan deles ut til en forsker, forskningsgruppe eller et fagmiljø ved Helgelandssykehuset. 

Prisen deles ut på bakgrunn av hennes jobb ute i felten i Kambodsja, hvor hun har forsket på hvordan kriger påvirker generasjoner, til og med så sent som 50 år etter krigen. Hun har vært ansvarlig for å drive med aktiv fødselshjelp for å minske mødredødligheten på landsbygda, og hennes arbeid har vist gode resultater siden oppstarten i 1996.

Margit har vært opptatt av å kjempe for helsepersonellets sårbare stilling i pasientskader og i hvilken betydning mediedekningen som fulgte med. I en periode var hun leder av Legeforeningens råd for menneskerettigheter og har over lang tid vært en populær foredragsholder.

Prisen er en ærespris til en ansatt ved Helgelandssykehuset som i løpet av 2019 har utmerket seg med sitt vitenskapelige arbeid.

Prisen ble delt ut av Hulda Gunnlaugsdottir i Sandnessjøen fredag 11. desember 2020, til prisvinner Margit Steinholt.

Prisen ble delt ut av adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir i Sandnessjøen fredag 11. desember 2020, til prisvinner Margit Steinholt. Foto: Brynhild Neergaard

Prisvinneren får en Diplom som er laget av Mye i media, diplomet skal være unikt og viser de flotte fjellene vi har på Helgeland. Det er De syv søstre som er avbildet på diplomet. Vinneren får også en pengepremie på kr. 20.000,-.

Og juryens begrunnelse for prisen er:

Prisvinneren Margit Steinholt har over tid vist stort vitenskapelig engasjement, og kan vise til jevn publiseringsaktivitet de siste årene uten at hun har hatt store midler til frikjøp.

Hennes publisering i 2019 var i International Journal of Environmental Research and Public Health (Impact Factor: 2.849 - www.mdpi.com/journal/ijerph).

Utover dette kan prisvinneren vise til et stort internasjonalt engasjement, noe som blant annet har resultert i lavere dødelighet blant fødende kvinner i Kambodsja. Dette engasjementet har også manifestert seg nasjonalt, blant annet i form av Norsk Mineskadesenter og verv i Den norske legeforening.

Steinholt har også bidratt til å fremme forskning i eget fagmiljø og har hele tiden fremstått som en samfunnsengasjert fagperson i foretaket og overfor dets nærmiljø. Hun kan vise til et bredt engasjement innen sitt fagfelt, noe som også har resultert i en lang rekke populærvitenskapelige fremlegg og presentasjoner.

Utvelgelsen av vinneren ble gjort ut av juryen bestående av:

  • Professor i psykologi ved Universitetet i Tromsø, Martin Eisemann
  • Professor ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø og overlege ved UNN, Bjørn Odvar Eriksen
  • Førsteamanuensis Jorunn Hov, Fakultet for sykepleie og Helsevitenskap, NORD Universitet.

Valg av komitéleder: Juryen valgte Bjørn Odvar Eriksen som leder.