Hvilke utfordringer og problemer er relevante for Helgelandssykehuset? Har du en løsning på disse?

På denne siden kan ansatte, pasienter, brukere, bedrifter, studenter og andre samfunnsmedlemmer utfordre oss. Hva må vi løse og hvordan får vi det til? Ofte kan et godt spørsmål være viktigere enn et svar.

Mann som smiler
Forsknings- og innovasjonssjef i Helgelandssykehuset, Herald Reiersen, ønsker innspill på problemløsninger og utfordringer.

Beskriv dine problemer og utfordringer som angår deg og oss.​

Du er velkommen til å sende inn et forslag til en problemstilling, utfordring eller forskningsområde, men temaet må være relevant for Helgelandssykehuset, og som vi kan dra nytte av.  Det kan for eksempel handle om et pasientrettet problem.​

Beskriv problemet/utfordringen og send en e-post til forsknings-  og innovasjonssjefen i Helgelandssykehuset.

Last gjerne opp problemet, og kanskje også løsningen, i Induct for å beskrive dette nærmere. Se lenke under.

​Hvis du ønsker å hjelpe oss i Helgelandssykehuset med å løse et problem som er publisert her på siden, så kan du enten:

1. Laste opp ideen til Induct for å beskrive ideen. Se lenke under. 

2. Dokumentere løsningen i et "Document of Invenion (DOFI)dersom du er ansatt. Da kan ideen for eksempel patenteres av deg og oss senere. Se lenke under.

3. Dersom du vil bare fortelle oss om din løsning eller idé for å utvikle ideen sammen med oss, er det også mulig.  Du kan først be om en konfidensitetsavtale som vi felles signerer, og dernest fortelle oss om ideen i et møte,  slik at du beholder dine egne rettigheter til å videreutvikle den sammen med oss. Vi kan ha ledige interne innovasjonsmidler til å hjelpe ​med å utvikle løsningen, eller vi kan søke etter felles forsknings- eller innovasjonsmidler. Du kan også patentere ideen sammen med oss dersom det er ønskelig.  Uansett vil vi holde ideen din hemmelig, og vi vil ikke offentliggjøre den her eller på andre plasser. 

Kontakt forsknings- og innovasjonssjefen for å  fortelle om din ide, få oversendt en konfidensialitetsavtale eller for å avtale et møte. 

Ta kontakt med forsknings-  og innovasjonssjefen i Helgelandssykehuset her.

Her vil vi beskrive problemer og utfordringer som kommer til Helgelandssykehuset. Det er åpent for alle å sende inn forslag både på problemer og hvordan man eventuelt kan løse disse, som er publisert her. ​

Problem 1:  (tittel)

Behov/status:

Effekter:​

​(Navn på forslagsstiller kan også nevnes dersom ønskelig)

Sist oppdatert 01.02.2023