Innovasjonsutvalget

Innovasjonsutvalget (fr​​​​​a februar 2024) med innovasjonsambassadører:

Middelaldrende mann med mørk bloond hår og rutete skjorte

Espen Walla Sørensen

Espen Walla Sørensen, Rådgiver IKT/e-helse/informasjonssikkerhet, Drift og Eiendom.

Espen Walla Sørensen er født og oppvokst i Mo i Rana og har jobbet i Helgelands-sykehuset siden 2004. Sørensen er utdannet intensivsykepleier og har jobbet i Medisinsk, akutt og intensivavdelingen ved Rana sykehus.

Sørensen har siden 2015 jobbet som rådgiver innenfor IKT og e-helse, der hovedoppgaven har vært implementering og opplæring av nye IKT programmer for bruk i klinikken. Han har også vært prosjektdeltaker i større og mindre prosjekt med innovasjon og utvikling mot nye applikasjoner for bruk i det kliniske miljøet. 

Middelaldrende dame i høyhalset genser

Anne Ingeborg Pedersen

Rådgiver Anne Ingeborg Pedersen 

Anne Ingeborg Pedersen er oppvokst i Mo i Rana.  Hun ble utdannet sykepleier i Levanger i 1986 og jobbet på hjerteovervåkning og hjertekirurg i henholdsvis Levanger og Oslo, frem til hun flyttet tilbake til Mo i Rana i 1991. Her startet hun som avdelingssykepleier i akuttmottaket, bare avbrutt av videreutdanning i intensivsykepleie i Bodø. Deretter ble hun avdelingssjef for akuttavdelingene Mo i 2007. 
 
Pedersen har også økonomi og administrasjonsutdanning ved BI (Oslo) og Master of Public  Administrasjon, ved Høgskolen i Trondheim/NTNU/ Copenhagen business school (2007). Siden 2013 har Pedersen vært rådgiver i fagavdelingen Helgelandssykehuset. Oppgavene har vært utdanning av helsepersonell, medlem i forskningsutvalget, samarbeid med universitet og høgskoler, beredskap, pasientsikkerhet, og hun har vært stedfortreder for leder i avdelingen. Hun har et stort engasjement for utdanning, pasientsikkerhet og  beredskap.

Eldre mann med hvitt hår og briller

Dag Utnes

Brukerrepresentant Dag Utnes

Dag Utnes har tidligere vært medlem av Brukerutvalget i Helgelandssykehuset og medlem og leder av Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF. 
Han har utdannelse fra kokkeskole, stuertskole samt innen yrkespedagogikk. Han har kokkesertifikat, kokkefagbrev og fagbrev som terminalarbeider. Utnes har arbeidet som kokk,  byssegutt og messegutt på flere båter. Han har også vært kokk på Cafe Tipperrary Mosjøen og kjøkkensjef på Blindern Studenthjem. I tillegg har han jobbet som kjøttindustriarbeider ved Nord-Norges Salgslag i Mosjøen. 
 
Utnes har vært hovedtillitsvalgt og fagforeningsleder ved Nord Norges Salgslag Mosjøen gjennom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). I tillegg har han også vært medlem av Forhandlingsutvalget for Kjøttindustrien, og tidligere leder av LO i Mosjøen. Han har mange kurs og konferanser gjennom NNN og LO systemet med LO skolen trinn 1.  

Ung dame med mørk blondt hår og briller

Veronica Hovind

LIS Veronica Hovind, ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana.

Veronica Hovind arbeider som lege i spesialisering (LIS3) innen ortopedi ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 
 
Hovind er også Ph.D.-student ved UiT Norges Arktiske Universitet og deltar i et stort regionalt forskningsprosjekt i regi av SKDE. Hun utdannet seg til lege i Tromsø og Bodø, ble uteksaminert i 2013, og gjennomførte turnustjenesten ved Helgelandssykehuset og i Rana kommune. Ellers har hun erfaring fra arbeid i sykehjem og rehabiliteringstjeneste ved siden av studiene. Har nå jobbet i ortopedisk LIS-stilling siden 2016. I perioden 2016-2017 var Hovind tillitsvalgt for YLF ved enheten. Ble medlem av Forskningsutvalget i 2019 og deretter medlem av innovasjonsutvalget fra 2022. 

Middelaldrende mann med kortkllipt hår

Tommy Mathisen

Tommy Mathisen er konsulent i prehospital klinikk.

Han er født og oppvokst på Båsmoen utenfor Mo i Rana og har jobbet i prehospital klinikk siden 2001, da ambulansetjenesten ble overtatt av Helgelandssykehuset.
 
De siste 5 årene har Mathisen vært konsulent i prehospital enhet med bla. Kjøreopplæring i utrykning. Før den tid jobbet han som ambulansefagarbeider siden 1996. Han er også godkjent brannkonstabel,  og han har gjennom sitt engasjement i Røde Kors deltatt på to botnia atlantica prosjekter mellom norsk og svensk redningstjeneste.

Mann i hvir t-skjorte

Martin Vatshaug

Martin Vatshaug​  er Avdelingsleder for Avdeling Kontortjeneste, Felles inntakskontor og Kliniske servicefunksjoner (KSF)..

Han har en bachelor i ergoterapi og master i Helsefag fra UiT- Norges Arktiske Universitet. Har jobbet på Rehabiliteringsmedisinsk sengepost i HSYK fra 2015-2019 som Spesialergoterapeut og enhetsleder fra 2019 til 2022. Har etter dette vært enhetsleder for enhet for Kliniske servicefunksjoner og nå Avdelingsleder for Kontortjeneste, Felles Inntak og KSF. Han har også jobbet som høgskolelærer og forskningstekniker ved UiT- Norges Arktiske Universitet, og har vært involvert i prosjekter i Helgelandssykehuset og Helse Nord.


Middelaldrende mann

Sturla Ditlefsen

Sturla Ditlefsen er leder av Helgelandssykehuset DMS Sør-Helgeland.

Sturla Ditlefsen har en Master of Business Administration - MBA i Ledelse, med fokus i innovasjonsledelse fra Nord Universitet, masterfordypning i samfunnsplanlegging fra UiT, og Master i sosiologi (NTNU) med fokus på institusjonell design og ressursforvaltning.

Ditlefsen har tidligere arbeidet som folkehelsekoordinator og enhetsleder i Brønnøy barne- og familiesenter.

 
 

Dame med langt blondt hår

Monica Paulsen

Monica Paulsen er daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland, et regionalt innovasjonsselskap som også er en del av det nasjonale innovasjonssystemet under SIVA, med inkubatortilbud for gründere og bedrifter med vekstpotensial. 

Hun ble ansatt i Kunnskapsparken Helgeland i 2010, med ansvar for å utvikle satsingsområdet innovasjon. Paulsen er også klyngeleder for industriklyngen Arctic Cluster Team (ACT), som har ARENA PRO-status i Norwegian Innovation Clusters. 

Paulsen er oppvokst på Nesna, er utdannet sivilingeniør innen produksjonsteknologi (1994), og har en MBA i Teknologiledelse (2016). Før ansettelsen i Kunnskapsparken var hun kvalitetsleder i Miras TechTeam og KHMS-leder i Miras Grotnes, og hun har 15 års erfaring fra engineering og 3D-modellering i landbasert og maritim industri. 

Dame med oppsatt hår

Anette Fosse

Anette Fosse er leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. 

Anette Fosse er Ph.D., spesialist i allmennmedisin og har kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin. Hun har vært fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana siden 1991, med en lang rekke verv lokalt, regionalt og nasjonalt, bl.a. kommunestyret i Rana, helseforetaksstyrer (Helgelandssykehuset og UNN), samt jobbet som praksiskoordinator i Helgelandssykehuset. 

Fosse har deltatt i en rekke arbeidsgrupper i Helse Nord, Helsedirektoratet og Helsedepartementet, vært medlem i Prioriteringsrådet og hatt flere sentrale verv i Legeforeningen. En viktig drivkraft er å bidra til bedre samarbeid mellom og innen første- og andrelinjetjenesten.

 

Innovasjonsutvalget med innovasjonsambassadører har​ følgende oppgaver

  • Bidra til å bygge opp nettverk, infrastruktur og støttefunksjon rundt innovasjonsaktiviteten i foretaket.
  • Utarbeide strategiplan for innovasjon i Helgelandssykehuset HF.
  • Innstille for disponering av foretakets sentrale innovasjonsmidler (budsjett mot innovasjon).
  • Gi innspill til å etablere innovasjonsprisjury.
  • Innstille for tildeling av stimulerings- og innovasjonspriser i foretaket.
  • Vurdere interne innovasjonssøknader (samarbeidspartnere/industrisponsor m.v.). Foretaksdirektør skal godkjenne slike søknader.
  • Innovasjonsambassadører skal være med å drive frem innovasjonsarbeid lokalt der de er ansatt.
 
Forskning, innovasjon og utvikling henger tett sammen og bidrar til en kunnskapsbasert omstilling og effektivisering for Helgelandssykehuset.

Innovasjonsutvalget er et rådgivende utvalg i innovasjonssaker og rapporterer til medisinsk direktør.  Innovasjonsutvalget oppnevnes for 4 år av medisinsk direktør etter innstilling av forsknings- og innovasjonssjefen. Det skal utnevnes/velges innovasjonsambassadører fra hver klinikk – 6 totalt. Alle medlemmer er jevnbyrdige og har lik stemmerett. Ved likt antall stemmer, teller forsknings- og innovasjonssjefens stemme for 2. 
Det forventes at interne medlemmer av innovasjonsutvalget (innovasjonsambassadører) har konkrete oppgaver for å synliggjøre og promotere forskning i klinikkene de representerer. 
Sist oppdatert 24.04.2024