Meld inn sak

Ønsker du å melde inn en sak til forbedring av samarbeidet mellom Helgelandssykehuset HF og kommunene på Helgeland?

​Alle ansatte i Helgelandssykehuset HF, kommuner i sykehusets opptaksområde og brukere kan melde inn saker som kan forbedre samhandlingen mellom kommuner og helseforetaket.

Bruk dette skjemaet for å melde inn en sak.

Sist oppdatert 06.07.2023