Strategisk samarbeidsutvalg

Strategisk samarbeidsutvalg koordinerer arbeidet i helsefelleskapet og har jevnlige møter.

​Utvalget settes sammen med representanter fra kommunene og Helgelandssykehuset for fire år i gangen. Lederskapet veksler mellom kommunene og Helgelandssykehuset der leder og nestleder skifter på lederskapet etter to år.

Strategisk samarbeidsutvalg består av følgende medlemmer: ​

Detakerer i Strategisk samarbeidsutvalg med stemmerett:
Kommunene:

Rachel Berg, kommunalsjef Vefsn kommune
Vara: Erlend Eriksen, kommunedirektør Vefsn kommune

Ben Andre Graven konst. Kommunedirektør, Sømna kommune
Vara: Morten Isaksen, områdeleder helse og omsorg, Sømna kommune

Janne Lynghaug, kommunalsjef helse og omsorg, Brønnøy kommune
Vara: Frank Nilsen, kommunedirektør, Brønnøy kommune

Børge Toft, kommunedirektør, Alstahaug kommune
Vara: Anette Bøen Hagen, kommunalsjef, Alstahaug kommune

Asbjørn Engum, kommunedirektør, Hattfjelldal kommune
Vara: Turi Thorsteinsen, kommunalsjef helse og omsorg, Hattfjelldal kommune

Stian Skjærvik, kommunedirektør, Lurøy kommune
Vara: Anne-Brit Greff, etatssjef Helse, sosial og omsorg, Lurøy kommune

Robert Pettersen, kommunedirektør, Rana kommune
Vara: Sissel Karin Andersen, kommunaldirektør Helse og omsorg, Rana kommune
Helgelandssykehuset:

Administrerende direktør Lena Nielsen (nestleder)
Vara forskningssjef Herald Reiersen

Medisinsk direktør - Hege Harboe-Sjåvik
Vara fagsjef Arpad Totth

Klinikksjef kirurgisk avdeling - Elin Grønvik
Vara konstituert klinikksjef diagnostikk og medisinsk service Rose Rølvåg

Klinikksjef psykisk helse og rus - Rune Holm
Vara assisterende klinikksjef psykisk helse og rus Sidsel Forbergskog

Klinikksjef medisinsk klinikk - Ole Johnny Pettersen
Vara klinikksjef akuttmedisin Jeanette Pedersen

Klinikksjef prehospital klinikk Pål Madsen
Vara direktør drift og eiendom Bjørn Bech-Hansen

HR-sjef Trine Håjen Gretesdotter
Vara økonomisjef Geir Morten Jensen

Medlemmer med møte- og talerett:

Samhandlingssjef Helgelandssykehuset, Knut Roar Johnsen
Vara stedfortreder for samhandlingssjef Hege K. Mørk

Leder for brukerutvalget Anne Lise Brygfjeld
Vara nestleder for brukerutvalget Tove Linder Aspen

Interkommunal samhandlingsleder Eline Monsen
Vara regionrådsleder

Fastlegerepresentant: Leder i kommuneoverlegeforum Audun Hov
Vara nestleder i kommuneoverlegeforum​
Sist oppdatert 06.07.2023