Forankring

Prosjektet er forankret i øverste ledelse hos alle partnerne og det er underskrevet samarbeidsavtale som også er er godkjent av Norges Forskningsråd.

Prosjektet skal forankres i Helsefelleskap Helgeland når dette etableres og prosjektet samarbeider allerede godt med DMS Sør-Helgeland.
 
Behov for nye samhandlingsløsninger skal kartlegges og testes ut.

Det skal undersøkes hvilke økonomiske, tekniske og organisatoriske barrierer som kan være til hinder for at den nødvendige og gode samhandlingen kan utøves. Samhandling som skal skje​ ​på tvers av fag, nivå og etat.  
Prosjektet ønsker å forankre nye tiltak og samhandlingsløsninger til beste for pasienter, pårørende, helsepersonell i  blant annet Helsefelleskap Helgeland, Brukerutvalgetet i H​elgelandssykehuset, strategiske planer og samarbeisdsavtaler.
Sist oppdatert 20.12.2023