Kort om prosjektet

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Samhandlingskonferansen i Mosjøen juni 2022. Alle partnerne uten Checkware og brukerrepresentant hadde anledning til å delta, og prosjektet ble presentert. Fra venstre bak: Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset, Kristin Sandaa, helse- og omsorgssjef Rødøy kommune, Rune Ånes, helse- og omsorgsleder Dønna kommune. Fra venstre foran: Janne Lynghaug, helse- og veferdssjef Brønnøy kommune, Tonje Johansen, administrativt ansvarlig for prosjektet og enhetsleder fellesfunksjoner Brønnøy kommune, Kari Sand, FOU-ansvarlig Sintef, Astri Gullesen, prosjektleder Helgelandssykehuset, og Herald Reiersen, forskningssjef Helgelandssykehuset.
Helserom Helgeland Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging er et forsknings - innovasjons- og utviklingsprosjekt med stort fokus på samhandling. Prosjektet har fått tildelte midler fra Norges Forskningsråd fra september 2021 frem til mai 2025.​
 ​
Prosjektet har som mål å utvikle en tjenestemodell som sikrer at pasienter og pårørende fra Helgeland får tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp med høy kvalitet i hjemmet eller i et lokalt «Helserom». 
Prosjektet vil også undersøke hva som skal til for å rekruttere og beholde tverrfaglig helsepersonell i rurale strøk.
 
Mål: Gi likeverdige helsetjenester uavhengig av innbyggernes avstand til nærmeste sykehus og uavhengig av egen helsekompetanse, økonomi og digitale kompetanse.
 
Prosjektet utvikler og forsker på en ny tjenestemodell som egner seg for rurale strøk.
Pasient og pårørende kan i helserommet blant annet ha konsultasjoner med fastlegen, sykehuslegen, spesialisten og fysioterapeut samtidig. Noe helsepersonell er fysisk tilstede sammen med pasient og pårørende, mens annet helsepersonell deltar i konsultasjonen via skjerm, HoloLens-briller e.l.
 
Pasienter, pårørende og tverrfaglig helsepersonell kan delta i pasient- og pårørendeopplæring i lokale små grupper med lokale gruppeledere er tilstede og der noe av undervisningen foregår via skjerm, AV1 robot e.l.

Pasienter og pårørende kan ved behov få hjelp fra lokalt helsepersonell med teknisk oppkobling og behandling og oppfølging før, under og etter konsultasjonen.

​​Det at pasien​​​t, pårørende og lokalt helsepersonell har deltatt sammen i avstandskonsultasjonen og samhandlingen med eksternt helsepersonell
tror vi kan bidra til økt mulighet for god oppfølging lokalt både i og etter avstandskonsultasjonen. Dette kan også bidra til større trygghet og økt helsekompetanse for pasienter og pårørende.
 
Arbeidsmetoden vi vil teste ut kan bidra til at lokalt helsepersonell lettere føler seg som et del av et større faglig nettverk. Det kan gi mulighet til å utvikle egen kompetanse og gi større muligghet til å dele egen ​kompetanse til glede for annet fagpersonell, pasienter og pårørende over et større geografisk område enn bare i egen kommune eller foretak.
 
Fire smilende personer
Den første fysiske workshopen ble arrangert på Distriktmedisinsk senter i Brønnøysund (DMS).
Fra venstre: Brukerrepresentant i Brønnøy, Lisbeth Holand, FoU-leder ved Sintef, Kari Sand, prosjektleder Astri Gullesen og DMS-leder Sturla Ditlefsen. Foto: Jøran Horn, Brønnøysunds avis

 

Sist oppdatert 20.12.2023