Master digitale helsetjenester - Helserom Helgeland

Helserom Helgeland har et nært samarbeid med studenter som deltar i Master i digitale Helsetjenester i tilknytning til Nord Universitet Vi har også hatt informasjons og innsiktsmøte med studenter som deltar i erfaringsbasert master i digitale helsetjenester UiT. Den erfaringsbaserte masteren skjer i et tett samarbeid mellom Helgelandssykehuset og kommunene i regionen. Mer informasjon om samarbeidet og om studiene kommer.

Publisert 25.01.2023