Piloter i Helserom Helgeland

Piloten i Rødøy startet i desember 2022 arbeidet med hvordan man best mulig kan samhandle om pasientbehandling på tvers av kommune og sykehus så pasienter og pårørende kan få nødvendig oppfølging og behandling nærmest mulig eget bosted i Rødøy kommune og at helsepersonell kan knytte seg til et større faglig nettverk og få utnyttet egen kompetanse til glede for flere

Publisert 19.01.2023
Sist oppdatert 06.03.2024
En person som sitter på en stein med utsikt over en vannmasse
Bildet er tatt av Anja Sjåvik fra Rødøyløva

​Samarbeidet  i piloten i Rødøy starter med workshop og arbeidsmøter for å avklare behov og muligheter. Det blir også gjort en vurdering om hvilke konsultasjoner og digitale verktøy som vi ønsker å teste ut.  Felles konsultasjoner kan foregå digitalt mellom Helgelandssykehuset, et legekontor og i et lokale hos en fysioterapeut fra Rødøy. Man starter med pasienter som har behov for ortopedisk eller generell kirurgi konsultasjoner og utvider så målgruppen for tilbudet til å gjelde psykisk helse og rus og andre medisinske behandlinger etterhvert.

Det er opprettet en operativ pilotgruppe som samarbeider om pasientutvelgelse og behandling. Det er også dannet en utvidet pilotgruppe der representanter fra alle partnerne i Helserom Helgeland deltar.  

Videre plan er å få erfaringer fra piloten i Rødøy og så opprette en pilot i Dønna kommune og i Brønnøy kommune. Piloten i Rødøy har hatt god nytte av erfaringer som allerede er gjort i samarbeid mellom Helgelandssykehuset DMS- Sør -Helgeland og helsepersonell fra Brønnøy kommune i samhandlende digitale konsultasjoner. 

Checkware bistår inn i piloten med erfaring og utvikling av skjema.

Sintef har forsknings og utviklingsamsvar og vil observere og intervjue deltagere i piloten(e)

bilde av dame

Leder av pilotgruppa i Rødøy Tone Kristin Hoff​​

Operativ arbeidsgruppe for piloten i Rødøy er:

 • Leder Tone K​ristin Hoff, leder av helsetjenesten Rødøy kommune ​
 • Walid M Aly, fastlege Rødøy kommune
 • Eltayeb Khalafalla, fastlege Rødøy kommune
 • Thomas Hoff, off godkjent spesialist i nevrologisk fysoterapi,  Rødøy kommune
 • Johannes Michael Strehle, kirurg Helgelandssykehuset
 • Kristine Hellesvik, enhetsleder kirurgisk område Helgelandssykehuset ​
 • Merete Rørvik, senior forettningsutvikler Sintef- digital- helse
 • Nina V Hansen, forskningsingeniør Sintef- digital- helse
 • ​Niklas Aabel, Manager Counsulting services Checkware
Utvidet prosjektgruppe er:
 
 • ​Rose Rølvåg, klinikksjef stab Helgelandssykehuset HF
 • Sturla Ditlefsen , leder DMS Sør-Helgeland
 • Heidrun Stene, kommuneoverlefe Dønna kommune
 • Johanne Walnum, fysioterapeut Dønna kommune
 • Anna O Byberg, fysioterapeut Brønnøy kommune/Helgelandssykehuset
 • Mette Horsberg, kommunikasjonsjef Helgelandssykehuset HF
 • Stig Husby, ​Chief technology officer ​Checkware
 • Ole Kristian Losvik, ​​kommuneoverlege smittevern og e-helse Bodø kommune
 • Rune Holm, klinikksjef Helgelandssykehuset HF
 • Ole Johnny Pettersen, klinikksjef Helgelandssykehuset HF​​
 • Sidsel Forberskog, ass klinikksjef Helgelandssykehuset HF
 • Tanja Pedersen, klinikksjef stab Helgelandssykehuset HF
 • Astri Gullesen, prosjektleder og rådgiver stab, Helgelandssykehuset HF​
 • Tonje Johansen, enhetsleder og adm ansvarlig for prosjektet Brønnøy kommune​

Mer informasjon om piloten kommer.