Ressursgruppe

Helserom Helgeland er stolt av å ha en fantastisk ressursgruppe som allerede har kommet med mange gode innspill til prosjektet

Publisert 19.01.2023
Sist oppdatert 15.05.2024
Anders Grimsmo deler av sin kunnskap

​​Ressursgruppe​​

 • ​Siri Tau Ursin, direktør Nordlandssykehuset
 • Anette Fosse, lege og leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin​, UiT
 • Anders Grimsmo, professor emeritus Samfunnsmedisin NT​​NU og medisinsk faglig rådgiver Norsk Helsenett.​​​
 • Kari Hvinden, spesialrådgiver n​asjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, NK LMH, OUS
 • Gro Bertsen, professor, nasjonalt senter for e-helseforskning, UiT
 • Birthe Dinesen, professor PDH@head of laboratory for Welfare, telehealth and telerehabilitation, department of healt Sciens and technology Aalborg University
 • Silje Paulsen, rådgiver senter for HR og team rekruttering og kompetanse Helgelandssykehuset HF
 • Hilde Rafaelsen, Digitale Helgeland
 • Hanne Falch Kristoffersen. leder Studiesenter RKK Ytre Helgeland
 • Hilde Merete Johansson, AMK operatør Helgelandssykehuset HF​​​​​
 • Tove Sørensen, prosjektleder digitale pasienttjenester i nord, prosjektet eies av Helse Nord RHF og ledes av Tove Sørensen i Helse Nord IKT.​

Smilende dame holder et foredrag

Anette Fosse holder inspirerende foredrag for oss i Brønnøysund

​​Aktuelle lenker: