Kontaktinformasjon til kommuner på Helgeland - koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering og utskrivningsklare pasienter

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.  Kontaktpersoner i kommunene for koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er lagt til kontaktlisten.

I oversikten ligger også en lenke til kommunens hjemmesider. Her kan du finne informasjon om kommunens rehabiliterings- og habiliteringstilbud, koordinerende enhet og Individuell plan.

Les mer om koordinerende enhet


Utskrivningsklare pasienter:

Elektroniske PLO-meldinger benyttes i dialogen med kommunene om pasienter som allerede har eller vil kunne få behov for pleie- og omsorgstjenester fra kommunen etter utskriving fra sykehuset. Kontaktinstanser i kommunene er oppgitt i listen under hvis det i tillegg skulle være behov for å ta telefonisk kontakt. Der hvor tidspunkt eller ukedager ikke er anført, gjelder ordinær kontortid mandag - fredag.  Vakttelefonnumre gjelder hele døgnet/hele uken om ikke annet er oppgitt.

Endringer meldes til rådgiver Marit Hermstad for koordinerende enhet i Helgelandssykehuset, telefon 95848385 eller e-post: marit.hermstad@helgelandssykehuset.no

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Nicole Weling
Tlf.: 75 07 52 70
nicole.weling@alstahaug.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Tildelingskontoret
Tlf.: 75 07 56 00
Kontaktperson: Elisabeth Joramo
tildelingskontoret@alstahaug.kommune.no 

Hjemmesykepleien
T.f.: 75 07 52 03/908 66 555
Kveld og helg

Hjemmeside Alstahaug kommune

​​Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Anita Lund
Tlf.: 75 03 25 00
ke@bindal.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Saksbehandlere for tildeling av tjenester:
Koordinerende enhet
Tlf.: 75 03 25 00
Koordinerende Enhet (KE) - Hovedportal - Bindal kommune

Bindal sykehjem
Tlf.: 482 26 259 vakttlf. kveld/helg

Hjemmesykepleien
Tlf.: 415 46 716 vakttlf. kveld/helg

​Hjemmeside Bindal kommune​

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

May Klara Holm, fagkonsulent

tlf.: 75 01 29 07

epost: may.k.holm@bronnoy.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Tjenestekontoret
Tlf.: 75 01 29 10/75 01 29 07/75 01 29 13
Annie Bratås/May-Klara Holm/Irene Fridheim

Brønnøy sykehjem
For tlf.nr.: se hjemmeside til Brønnøy kommune, boenheter

Hjemmetjenesten
Tlf.: 480 28 430 kveld og helg

​Hjemmeside Brønnøy kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Elin Kristin Johansen
Tlf.: 75 05 21 43/91 78 62 02
elin.johansen@donna.kommune.no

epostadresse til koordinerende enhet i Dønna: koordinerendeenhet@donna.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Avdelingsleder Dønna omsorgssenter Elin Kristin Johansen 
Tlf.: 75 05 21 43/917 86 202

Dønna omsorgssenter
Tlf.: 75 05 21 46 vaktrom

Avdelings​​​leder hjemmetjenesten: Judith Waade Edvardsen
Tlf.: 908 10 727

Hjemmetjenesten
Tlf.: 75 05 55 24 vakttlf.

Hjemmeside Dønna kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Hege Paulsen
Tlf.: 906 95 963
hepa@grane.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Tjenestekontoret
Tlf.: 906 95 963 

Grane sykehjem
Tlf.: 902 36 588

Hjemmetjenesten
Tlf.: 416 65 625

Enhetsleder for Grane sykehjem
Leder for hjemmetjenester 
- Linda Gunnarsen Svartvatn
Tlf.: 906 89 148

Hjemmeside Grane kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Saksbehandler/tildelingskontoret
Tlf.: 75 18 48 69/75 18 48 00
post@hattfjelldal.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Saksbehandler/tildelingskontoret
Tlf.: 75 18 48 69/75 18 48 00
post@hattfjelldal.kommune.no

Enhetsleder Hattfjelldal sykehjem
Tlf.: 75 18 49 03

Hattfjelldal sykehjem
Tlf.: 480 93 192 vakttlf.

Hattfjelldal hjemmetjeneste
Tlf.: 481 16 936 vakttlf. dag/kveld
Tlf.: 481 17 187 vakttlf. hele døgnet

Hjemmeside Hattfjelldal kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester, voksne
Tlf.: 75 19 70 46
tildelingskontoret@hemnes.kommune.no

Christina Solvang, barn og unge
Tlf.: 900 61 692
christina.solvang@hemnes.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester
Tlf.: 75 19 70 46. Viderekobles til sykehjemmet kveld/helg

Hjemmeside Hemnes kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Wenche Sæthre Jørgensen
Tlf.: 75 06 80 45/906 29 198
post.hos@heroy-no.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Hjemmetjenesten
Tlf.: 75 06 80 45 vakttlf. dag/kveld

Hjemmeside Herøy kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Sigbjørn Olsen
Tlf.: 75 07 40 53 / 48 12 62 83
sigbjorn.olsen@leirfjord.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Meldes til PLO til Leirfjord kommune

Kontaktpersoner:

Virksomhetsleder sykehjem Birgit Johansen
Tlf.: 75 07 40 52/976 33 450

Leirfjord sykehjem
Tlf.: 75 07 40 58/918 78 909

Virksomhetsleder hjemmebasert omsorg Tove Nyland
Tlf.: 75 07 40 56/476 17 362

Hjemmebasert omsorg
Tlf.: 957 80 088

Hjemmeside Leirfjord kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Lurøy kommune, koordinerende enhet
Tlf.: 75 09 15 50
hso@luroy.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Helse- og sosialetaten
Tlf.: 75 09 15 50
Tlf: 901 64 639 kveld/helger

Hjemmeside Lurøy kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Thomas Meisfjord
Sektorleder for helse- og omsorg
Tlf.: 909 59 298 
thomas.meisfjord@nesna.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Leder for hjemmetjenesten Ann-Mari Løvhaug (fung.)
Tlf.: 916 81 720/46 63 90 95

Hjemmetjenesten, alarmtelefon
Tlf.: 916 17 320

Leder for Nesna sykehjem Stine Mathisen
Tlf.: 75 06 70 19/922 57 916

Nesna sykehjem
Tlf.: 75 06 72 50  eller 75 06 72 54

Legekontoret​​​                                                                                                                                Tlf.: 75 06 72 10


Hjemmeside Nesna kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Tildelingskontoret
Tlf.: 75 14 66 80
tildelingskontoret@rana.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Tildelingskontoret
Tlf.: 75 14 66 80
tildelingskontoret@rana.kommune.no

Sykehjem, avdelinger og hjemmetjenester, dag, kveld og helg:
se hjemmesiden til Rana kommune, omsorgstjenester og tlf.nr. til de enkelte sykehjem og hjemmetjenesteområder. 
Alternativ bistand for å finne sted og tlf.nr. på dagtid, hverdager: 
kontakt tildelingskontoret eller kommunens servicetorg tlf. 75 14 50 00.

Hjemmeside Rana kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Pernille Bruun
Tlf.: 75 09 80 27/902 35 303

Utskrivningsklare pasienter:

Avdelingsleder Rødøy omsorgssenter Merete Einvik
Tlf.: 75 09 89 72

Rødøy omsorgssenter og hj.spl. på Rødøy og ytre øyer
Tlf.: 75 09 89 70 vakttlf. 902 84 852

Leder ved Alderstun omsorgssenter Pernille Bruun
Tlf.: 75 09 80 27/902 35 303

Alderstun omsorgssenter og hj.spl. for fjordene og fastlandet
Tlf.: 75 09 80 27 vakttlf. 902 35 303

Hjemmeside Rødøy kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Eline Monsen                                                                                                                            ​T​lf.:  97  71 27 91​                                                        epost: eline.monsen@somna.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Enhetsleder pleie- og omsorgstjenester:                                                                              Guro J. Knygh                                                                                                                            Tlf.: 99 22 57 06                                                                                        epost: guro.knygh@somna.k​ommune.no

Konstituert avdelingsleder sykehjem:                                                                              Evy  Lande                                                                                                                                  Tlf.:  47 71 58 19                                                                      epost: evy.lande@somna.kommune.no

Pleie og omsorg: kontoret, sykehjem og hjemmetjeneste

Tlf.: 75 01 51 20.

Tider utenom dagtid hverdager viderekobles telf. til Sømna sykehjem og settes derfra til hjemmetjenesten.

Hjemmeside Sømna kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Pernille Øijord
Tlf.: 930 09 959
pernille.oijord@trana.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Pleie- og omsorg, sykehjem og hjemmebaserte tjenester
Tlf.: 905 36 221 vakttlf.

Helsesjef Pernille Øijord
Tlf.: 930 09 959

Hjemmeside Træna kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Tjenestekontoret
Tlf.: 913 50 088
post@vefsn.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Tjenestekontoret, man-fre kl. 08:00-15:00
Tlf.: 913 50 088

Vefsn sykehjem, korttidsavdelingen
Tlf.: 75 10 15 60 
Man-fre mellom kl. 15:00-08:00
Fre-man mellom kl. 15:00-08:00

Hjemmeside Vefsn kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Roy-Arne Andersen
Tlf.: 75 03 58 37
roy.andersen@vega.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Berit Wika

avdelingssykepleier                                                                                                                      ​tlf.: 75 03 58 30

Vega sykehjem, 
Tlf.: 905 35 611 hele døgnet

Hovedmobil hjemmesykepleie
Tlf.: 901 36 164 vakttlf. hele døgnet

Hjemmeside Vega kommune

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Elin Borkamo 
Tlf.: 902 64 704
elin.borkamo@vevelstad.kommune.no

Utskrivningsklare pasienter:

Helse- og omsorgsleder
Elin Borkamo
Tlf.: 902 64 704

Vevelstad sykehjem/hjemmesykepleie
Tlf.: 902 23 074. Alle dager/hele døgnet

Hjemmeside Vevelstad kommune

Sist oppdatert 19.12.2023