Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Tilbudet gjelder pasienter og brukere som har funksjonsnedsettelser:

  • som skyldes medfødte eller tidlig ervervede tilstander
  • etter sykdom og/eller skade etter somatisk eller psykisk sykdom/lidelse eventuelt rusmiddelproblemer.

For mer informasjon:

  • Rehabiliteringstelefonen mandag til fredag kl. 09.00-15.00, tlf. 800 30 061

Helsedirektoratet har laget en e-læring om individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Kurset gir en grundig innføring i rettigheter og plikter, og inneholder konkrete eksempler. Kurset er laget for pasienter og pårørende, helsepersonell og ledere i helsetjenesten.​

 

Oversikt over tilbudet.

Se våre behandlingstilbud fra A til Å.

Habiliterings og rehabiliteringstilbud i Helse Nord (helse-nord.no)

Koordinerende enhet har kontakt med og oversikt over kommunene på Helgeland sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet.

 
Koordinerende enhet har det overordna ansvaret for arbeidet med individuell plan. Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan.

Individuell plan i Helgelandssykehuset

Koordinerende enhet har det overordnet ansvaret for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. For pasienter og brukere med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester skal kommune og spesialisthelsetjenesten tilby en koordinator, uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan (IP).

Koordinator for habilitering og rehabilitering i Helgelandssykehuset


Sist oppdatert 15.12.2023