Praksisstudier

Helse og sosialfaglige utdanninger med praksisstudier ved Helgelandssykehuset


 • Lege
 • Sykepleier
 • Psykolog
 • Bioingeniør
 • Radiograf
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Vernepleier
 • Sosionom
 • Paramedisin
 • Barnevernspedagog.

I tillegg har vi praksiselever fra videregående skole og lærlinger i helsefagarbeiderfaget, ambulansefaget, IKT og kokk. 

Spørsmål om praksisplass i Helgelandssykehuset rettes til fagavdelingen ved rådgiver Anne Ingeborg Pedersen.

Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver

Telefon:  75 66 20 38
Mobil: 905 72 628
E-postVideregående og fagskoler
Helgelandssykehuset har elever på videregående skolenivå i praksisstudier innen ulike helsefag. Her kan nevnes Vg2-elever fra helsefagarbeider, ambulansefag og helseservicefag.

Praksisplasser organiseres i samarbeid med de ulike videregående skolene på Helgeland. For studenter som tar videreutdanning på fagskolenivå, og som ikke er ansatt i Helgelandssykehuset, kan det være mulig å avtale at deler av praksisstudiene foregår i Helgelandssykehuset. Praksisplasser organiseres i samarbeid med de aktuelle fagskolene og Helgelandssykehuset.

Bachelor- og profesjonsstudier

Helgelandssykehuset er praksisarena for studenter innen helse- og sosialfag på bachelornivå. De fleste studentene som har praksis på sykehusene studerer enten ved Nord Universitet eller Norges arktiske universitet (UiT).

Helgelandssykehusete er praksisarena for studenter i profesjonsstudiet i henholdsvis medisin og psykologi.

Masterutdanninger og videreutdanninger innen høyere utdanning


Masterutdanning

Helgelandssykehuset er praksisarena for studenter innen helse- og sosialfag på masternivå, blant annet innen anestesi-, barn-, kreft-, intensiv-, og operasjonssykepleie, farmasi og psykisk helse. Studentene som har praksis på sykehusene studerer ved Nord Universitet, UiT Norges arktiske universitet eller NTNU.

Videreutdanning på høyere nivå

Videreutdanningsstudenter innen helse- og sosialfag har praksis i Helgelandssykehuset blant annet innen psykisk helsearbeid og jordmor samt anestesi-, barne-, kreft-, intensiv- og operasjonssykepleie der studenten ikke fullfører master. De fleste videreutdanningsstudentene studerer ved Nord Universitet.


Sist oppdatert 12.10.2022