Anestesisykepleier

Videreutdanning/master i spesialsykepleie og jordmorfaget

Helgelandssykehuset legger til rette for at sykepleiere gis mulighet til å ta videreutdanningen innenfor fagfeltene anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, kreftsykepleie og jormorfaget.  I januar 2023 lyses det ut nye utdanningsstillinger i Helgelandssykehuset innen disse fagområdene.

Utdanningsstilling hos Helgelandssykehuset

Med utdanningsstilling er du sikret jobb i sykehuset etter bestått videreutdanning. Det gis 90% lønn under videreutdanning og det dekkes kostnader inntil 20 000 per semester. Som student er du gjerne knyttet til Nord universitet, UiT eller NTNU. Utdanningene går over 18 eller 24 måneder likt fordelt mellom teori og praksissstudier.  

Møt våre spesialsykepleiere

    Sist oppdatert 20.02.2023