ABIOK

En ressurs for mennesker i livskrise

Linda Mobekken Rudolfsen er kreftsykepleier ved Helgelandssykehuset, og er en ressurs for mennesker i livskrise.

Anette Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 04.06.2021
Sist oppdatert 05.09.2023
Dame smiler

Linda Mobakken Rudolfsen angrer ikke på at hun ble spesialsykepleier.

Ved å utdanne seg til kreftsykepleier fikk Linda Mobakken Rudolfsen økt innsikt og forståelse for pasientene og pårørendes hverdag. Men det hun trives aller best med er at hun møter så mange flotte folk hver dag.

- Det høres kanskje bare trist ut, men vi har en god tone med både pasientene og de pårørende. Det er mye latter og munter stemning. Pasientene kan bli lei av bare å snakke om kreftsykdommen, så da prater vi om andre temaer. Vi blir godt kjent med hverandre i løpet av et behandlingsforløp, og det er godt å se at mange blir kurert og kan leve et tilnærmet normalt liv igjen etter behandling, forteller hun.

Utdanning med lønn​​

​Under sykepleierstudiet jobbet Linda med personer som har psykisk utviklingshemming og barn med handikap. 

- Jeg har også erfaring som hjemmehjelp og hjemmesykepleier i Rana kommune, og hentet mye nyttig arbeidserfaring der. I 2006 var jeg var ferdigutdannet sykepleier. Videreutdanningen til kreftsykepleier tok jeg i 2012 da jeg hadde seks års erfaring som sykepleier. Denne erfaringen kom veldig godt med i utdanningsforløpet, forteller Linda Mobekken Rudolfsen. 

*I januar lyser Helgelandssykehuset ut flere utdanningsstillinger for spesialsykepleiere. Vi dekker lønna under utdanningen og gir deg sikker jobb etterpå.

En try​gg plass

Ønsket om videreutdanning tok hun fordi hun ønsket seg økt kompetanse i forløpet, behandlingsmetoder og palliasjon (lindrende enhet).
 
- Hverdagen min på kreftpoliklinikken består av koordinering og gjennomføring av cellegift og immunterapi av pasientene. Vi har også et tverrfaglig samarbeid med blant annet leger, sykepleiere og sekretærer i sykehuset, andre behandlende sykehus, kommunehelsetjenesten, hjemmetjenesten, fastleger, sykehjem, skole og helsesøster. Vi har aktiv behandling, oppfølging av bivirkninger, rådgivende tjeneste til pasientene, samtaler og undervisning for annet helsepersonell, pasientene og pårørende.  

Linda syns det er godt å bidra til at alvorlig syke og døende har en trygg plass de kan henvende seg til når de har behov for det. 
- Som kreftsykepleier får man mange takknemlige, gode ord på veien, og vi opplever å være en ressurs for pasientene i en livs​krise.