Lotte får tid til å ta seg av én pasient om gangen

- Det er ikke sånn at vi springer rundt mellom forskjellige pasienter, vi har alltid én om gangen. Vi gjør oss ferdige og overfører pasienten til neste ledd før vi tar imot neste, forteller Lotte Langseth.

Beate Nygård Johansson, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 02.12.2022
Sist oppdatert 05.12.2022
Dame holder i ei stor lampe i operasjonssalen.
- Anestesisykepleiere er en så etterspurt yrkesgruppe at dersom du utdanner deg til det, er du nærmest garantert jobb over hele landet, sier Lotte Langseth.

Det er nesten som om du kommer inn i en helt annen verden når du trår over dørstokken til operasjonsavdelingen. Rent. Rolig. Sterilt. Legg til trygt også, så har du hele spekteret anestesisykepleier Lotte Langseth (30) og kollegene ved operasjonsavdelinga ved Helgelandssykehuset strekker seg etter. 

Lotte er der når pasienter kommer inn for planlagt operasjon eller øyeblikkelig hjelp. I små og store øyeblikk sammen med barn, voksne og eldre, sørger hun for at de er trygge, i visshet om at hele teamet samarbeider for å oppnå best mulige resultat. 

- Det at man kan være til stede for den det gjelder hele tiden, gjør at jeg føler jeg får gjort en god jobb. Pasienten skal føle seg trygg, respektert og skjermet. 
Lotte snakker om jobben sin med stor glød og stolthet.

En stund vurderte hun å bli jordmor, men etter å ha prøvd hospitering i de to retningene hun vurderte, falt valget på å bli anestesisykepleier. Etter endt sykepleierutdanning i Trondheim i 2014 flyttet hun hjem til hjembyen Mo i Rana hvor hun fikk jobb på medisinsk avdeling. Etter et års tid flyttet hun over til kirurgisk. Fire år etter endt utdanning søkte hun videreutdanning og fikk innvilget utdanningsstilling gjennom Helgelandssykehuset.
- Utdanningsstillingen var helt avgjørende for at jeg kunne ta videreutdanning innen anestesifaget i Bodø. 

Dame står inne i operasjonssal med masse utstyr.

- Det jeg kanskje ble mest overrasket over, er hvor selvstendig vi jobber, sier Lotte Langseth om jobben som anestesisykepleier.

I utdanningsstillingene er sykepleierne sikret 90 prosent lønn, samt jobb i sykehuset etter bestått eksamen. Dette gjelder både for de som allerede jobber i Helgelandssykehuset og de som kunne tenkt seg å jobbe der. I januar 2023 lyses det ut nye utdanningsstillinger.

Høsten 2018 var Lotte på nytt student, men denne gangen med husleie i både Mo i Rana og Bodø.
- Uten utdanningsstillingen er det tvilsomt at jeg hadde gjort det. Det ville blitt for tøft økonomisk å gå i ett og et halvt år uten inntekt pluss to boutgifter.
Men tiden gikk fort og en dag var hun ferdig utdannet.

- Alle på studiet hadde mulighet til å gå videre med en master som var lagt opp til ett år, men jeg valgte å begynne og jobbe i 100 prosent stiling i januar 2020. Det påfølgende året skrev jeg masteroppgaven samtidig som jeg var i jobb. Det var ganske heftig, men jeg fikk heldigvis innvilget forskningsmidler, noe som gjorde at jeg kunne søke om å få studiedager. 
Lotte roser arbeidsgiveren som la godt til rette for det. 

Arbeidshverdagen ble slik hun håpet på, men det var én ting hun ikke var helt klar over.
- Det jeg kanskje ble mest overrasket over, er hvor selvstendig vi jobber. Det er ingen som forteller meg hvor mange milligram eller milliliter jeg skal gi. Det er noe vi lærer i utdanninga. Vi doserer medikamenter og gir til ønsket respons ut fra overvåkningsapparater. Men en ting er skjermene, du må også se på pasienten. Observasjonene våre gir mye informasjon. Svetter de? Er de kalde? Har de tårer i øynene eller krøller de tærne? I prinsippet kan de ha vondt selv om de sover, forklarer hun.

Dame holder boks med mange medikamenter.

En anestesisykepleiers oppgave er å gi anestesi, altså bedøvelse, narkose eller smertelindring, noe som gjør at kirurgene kan gjennomføre en operasjon.

I operasjonsavdelingen i Mo i Rana tar de imot både planlagte pasienter og øyeblikkelig hjelp.

- Vi har elektiv drift innenfor ortopedi som omhandler kirurgi i bevegelsesapparatet, generell kirurgi som innefatter bløtdeler som mage- og tarm, gynekologiske pasienter og tannbehandling. I tillegg til de planlagte operasjonene tar vi imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp til for eksempel akutte blødninger, traumer, tarmslyng og ting som ikke kan vente, men som må opereres for å sikre liv og helse.

En av de tingene Lotte setter ekstra stor pris på er at de har en koordinator som tar seg av logistikken på dagtid.
- Koordinatoren fordeler oss på de ulike operasjonsstuene og har fullstendig oversikt over hvem som skal opereres hvor og hvem som skal hentes inn. Det kjennes veldig godt ut at noen andre sørger for logistikken slik at vi kan bruke tiden på selve pasientbehandlingen. I tillegg rullerer vi på at det alltid er en anestesisykepleier «på gangen» - det vil si en som er tilgjengelig for oppgaver utenfor avdelinga. De deltar i traumeteam og stansteam hvis pasienter på eller utenfra avdelinga får hjertestans, eller for eksempel overfor pasienter som er hardt skadet i trafikkulykker. Da bistår de et team bestående av forskjellige faggrupper som sørger for optimal behandling fra starten. 

Samtidig som oppgavene er svært varierte og for utenforstående kanskje høres kaotiske ut, er det ikke sånn det oppleves for Lotte.
- Det er ikke sånn at vi springer rundt mellom forskjellige pasienter, vi har alltid én om gangen. Vi gjør oss ferdige og overfører pasienten til neste ledd før vi tar imot neste. Dette i motsetning til arbeid på sengepost hvor man gjerne har ansvar for flere samtidig.

Dame viser fram ulikt utstyr i en operasjonssal.

Lotte Langseth roser arbeidsmiljøet på avdelingen.

En anestesisykepleiers oppgave er å gi anestesi, altså bedøvelse, narkose eller smertelindring, noe som gjør at kirurgene kan gjennomføre en operasjon. 

- Vi håndterer også avansert medisinteknisk utstyr som anestesiventilator for å gi narkose, defibrillator og ultralydapparat. Vi håndterer ulike medikamenter samt pasienter i alle aldre, både friske og med sammensatt sykdomsbilde. I tillegg jobber vi i team med anestesileger, operasjonssykepleiere og kirurger, vi overvåker pasienten og justerer både sovedybde og smertelindring samtidig som vi optimaliserer vitale parametere underveis, for å nevne noe.  
Jo mer omfattende operasjonen er, og dess sykere en pasient er, er også en anestesilege tilstede under operasjonen.

På avdelingen er det også eget renholdspersonale som sørger for rengjøring etter operasjoner. 
- De kunne vi ikke vært foruten, de står klare til å ta unna og gjøre stuene rene til neste pasient. I tillegg har vi en sterilsentral med sterilteknikere som tar seg av vasking, sterilisering og pakking av utstyr klart til neste bruk.

- Hvordan er behovet for flere anestesisykepleiere?
- Det er kjempestort. Det er en så etterspurt yrkesgruppe at dersom du utdanner deg til det, er du nærmest garantert jobb over hele landet. Som anestesisykepleier får du veldig mye ansvar og mulighet for selvutvikling gjennom ulike prosjekter. Arbeidsmiljøet er også kjempebra og vi samarbeider tett og godt med anestesileger, operasjonssykepleiere og kirurger. De siste årene har vi hatt sykepleiere i rekrutteringsstillinger hos oss, og alle disse har senere begynt på en videreutdanning, så det er litt artig.​​

Lyst til å bli spesialsykepleier med 90 prosent lønn fra Helgelandssykehuset i utdanningsperioden og sikker jobb etterpå? I januar lyser vi ut flere utdanningsstillinger.