Dialektisk atferdsterapi for personer med kronisk selvskading og suicidalitet knyttet til alvorlige personlighetsforstyrrelser

Studien søker å etablere nye kunnskaper om hvilke pasienter innenfor gruppen av personer med ustabil personlighetsforstyrrelse og emosjonell reguleringssvikt som responderer best på Dialektisk atferdsterapi (DBT).

Om studien

Personer med kronisk selvskading og selvmordstanker knyttet til alvorlige personlighetsforstyrrelser er en særlig krevende gruppe å tilby effektiv behandling.

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandling utviklet for å avhjelpe mange av de problemene som disse pasientene sliter med. I løpet av de siste 10 år har metoden blitt tatt i bruk ved mange klinikker også i Norge.

Prosjektet bygger på et samarbeid mellom kliniske enheter som tilbyr DBT og har som mål å studere det kliniske forløpet og prediktorer for terapirespons i hele gruppen og undergrupper av pasienter som deltar i prosjektet.

Studien vil samle data fra deltakerne ved terapistart, underveis i behandlingen og ved avslutning av behandlingen og søke å identifisere endringsmekanismer og moderatorer for behandlingseffekt.

Vitenskapelig tittel

Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved Dialektisk Atferdsterapi

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2017

Hvem kan delta?

Barn og unge 12 - 18 år, og voksne, som allerede får Dialektisk atferdsterapi ved BUP eller VOP.

Kontaktinformasjon

Forskningsansvarlig er Universitetet i Oslo.

Prosjektleder Lars Mehlum.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom;

  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lian, St Olavs Hospital HF
  • Søndre Nordstrand DPS, Oslo Universitetssykehus HF
  • Ungdomsseksjonen Bjerketun, BUPA Vestre Viken HF
  • Moss DPS, Sykehuset Østfold
  • Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland avd. Sandnessjøen, VOP, Helgelandssykehuset HF. Kontaktperson er Gry Elin Konradsen (e-post).
  • Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana, BUP, Helgelandssykehuset HF. Kontaktperson er Nina Holmner (e-post)

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • St. Olavs Hospital
  • Oslo universitetssykehus
  • Vestre viken
  • Helse Møre og Romsdal