Helgelandssykehuset lanserer forskerskolen HELGA

- Jeg håper på høy oppslutning og at HELGA vekker interesse hos flere for å igangsette forskning, og gjennomføre master- og doktorgradsløp i Helgelandssykehuset, sier administrerende direktør Lena E. Nielsen.

Beate Nygård Johansson, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 12.02.2024
En mann og kvinne som smiler
Konstituert forskningssjef Venke Arntsberg Grane og professor Gunnar Hartvigsen håper på bred forankring av HELGA i helseregionen.

Helgelandssykehuset har nylig lansert en digital forskerskole som retter seg mot personer som har ambisjoner om å starte med forskning eller allerede er aktive forskere. Det er Forsknings- og innovasjonsavdelingen som står i førersetet bak nyetableringen.

I oppstarten vil forskerskolen som har fått navnet HELGA, tilby månedlige Teams-forelesninger som er åpne for alle interesserte. Disse vil foregå hver fjerde tirsdag klokken 14:15 – 15:00 utover våren 2024 og krever ingen påmelding.

Aktuelle tema

Forelesningene vil dekke tema som plagiering, hvordan man skriver en masteroppgave, doktorgradsavhandling eller vitenskapelig rapport, hvordan man presenterer egen forskning på en vitenskapelig konferanse, samt mye mer. I regi av HELGA vil det etter hvert også bli arrangert fysiske og digitale seminarer, workshops og konferanser.

Initiativtaker er professor Gunnar Hartvigsen som gjennom flere tiår har forsket, undervist og jobbet med prosjekter innenfor telemedisin og e-helse ved Universitet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge. I 2023 begynte han å jobbe i Helgelandssykehuset i en 20 prosents stilling.

Bred forankring

Hartvigsen forteller at Helgelandssykehuset gjennom forskerskolen ønsker å etablere et tilbud for alle ansatte ved Helgelandssykehuset – fra de som lurer på om forskning kan være noe for dem, kanskje har de et ønske om å ta en master- eller doktorgrad, eller har en idé til et mulig forskningsprosjekt, til dem som ønsker å kvalifisere seg til en professor II-stilling. Det vil også være mulig å bli med på eksisterende prosjekter.

- På sikt håper vi å få en bredere forankring av HELGA i helseregionen, noe som vil bidra til et større utvalg av prosjekter og tema som er relevant for Helgelandssykehuset, lokalsamfunnet og helseregionen, sier Hartvigsen.

Et prioritert område

Administrerende direktør Lena E. Nielsen håper på høy oppslutning.

- Forskerskolen er et kjempebra initiativ fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen. Forskning er et prioritert område i Helgelandssykehuset og det er flott at våre erfarne forskere bidrar til at forskningsinteresserte får den opplæringen de trenger for å komme i gang. Jeg håper på høy oppslutning og at HELGA vekker interesse hos flere for å igangsette forskning, og gjennomføre master- og doktorgradsløp i Helgelandssykehuset.

 

Oversikt: Her finner du oversikt over alle planlagte forelesninger i regi av Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Helgelandssykehuset.

Tips: På våre forsknings- og innovasjonssider har vi mye informasjon om forskning og innovasjon i Helgelandssykehuset. Her vil forskere og potensielle forskere finne mye veiledning, tips, og informasjon.