Mannskap på dekk ambulansebåt

Sjøvegen med Helgelandssykehuset

- For pasienten er det viktig at vi er fokuserte, og at jobben gjøres profesjonelt uansett. Men det har selvfølgelig vært tilfeller der hendelser har gått inn på oss.

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 10.06.2024
Sist oppdatert 11.06.2024
Ambulansebåt ved kai

Helgelandssykehuset har tre ambulansebåter til å ivareta en lang og krevende kystlinje. Ambulansebåtene er stasjonert på Vega, Dønna og Indre Kvarøy. På Vega og Dønna er de samlokalisert med ambulansebiltjenesten. Sånn sett er Helgelandssykehuset i kontinuerlig beredskap langs kysten både til lands, til vanns og i ytterste konsekvens gjennom luftrommet.

Det er Redningsselskapet som drifter båtene for Helgelandssykehuset, og alle båtførerne er ansatt i Redningsselskapet. Medisinsk personell om bord i ambulansebåtene er alle ansatte i Helgelandssykehuset.

To ambulansebåter ved kai

Ved ambulansestasjonene er det stasjonert fire personer tilhørende Redningsselskapet og 12 personer fra ambulansetjenesten i Helgelandssykehuset, alle går i turnus. Fem er på jobb hver dag, hvorav tre er fra ambulansetjenesten. Ambulansearbeiderne arbeider døgnvakter som varer mellom ett til tre døgn. Disse ambulerer mellom ambulansebil og ambulansebåt.

Ambulansebåtene er viktig for Helgelandskysten, alternativene er ikke like effektive og slett ikke hensiktsmessige. Man skal tross alt dekke et stort øysamfunn med mange utfordrende nautiske mil i all slags vær. De tre ambulansebåtene har erstattet de forhenværende syv legeskyssbåtene som tidligere var i drift langs Helgelandskysten. Her har man fått god kapasitet av effektiviteten ambulansebåtene gir.

Pasient fra bil til båt

Vi valgte å besøke ambulansebåten på Dønna for å få litt mer innsikt i hverdagen til de som jobber der. Ambulansebåten som er stasjonert på Bjørn bærer navnet Eyr Ytterholmen.

Ved ankomst ambulansestasjonen på Bjørn, ble det klart at man nesten omgående skulle ut i et hasteoppdrag. En pasient var på vei i ambulanse fra Herøy, og skulle fraktes videre fra Bjørn på Dønna med ambulansebåt til Helgelandssykehuset Sandnessjøen.
Over radiosambandet får ambulansebåten beskjed om hvor ambulansebilen er, og når ankomst kai er beregnet. Med hver sine oppgaver går besetningen i båten og klargjør den for overfart til Sandnessjøen. Om bord i Eyr Ytterholmen er båtfører Roar Åkerøy, paramedisiner Joachim Waade, og maskinist Eivind Larsen.

Ambulansebåt møter ambulansebil

Pasienten blir kjørt ned til ambulansebåten, og fraktet over i båre. Det hele tar bare sekunder. Deretter er båten i bevegelse, med strak kurs for Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Ved ankomst står en ambulanse klar til å bringe pasienten inn til sykehuset. Ambulansepersonellet her overtar pasient og den pårørende, så settes kursen mot sykehuset. Det hele tok i underkant av 20 minutter.

Dette er selvfølgelig essensen i arbeidet, men ambulansebåten har ikke bare utelukkende pasientoppdrag. Den blir også rekvirert ved behov av andre samfunnsnyttige etater som brannvesen, redningstjenester og politi.

Båtfører ambulansebåt

Skipper og båtfører Roar Åkerøy begynte sin karriere om bord på cruiseskip i Karibia, men var senere innom havbruksnæringen og brønnbåtkjøring.
Nå har han ni år bak seg som båtfører på ambulansebåt, fem år på Vega og fire år på Dønna. Han søkte nye utfordringer og større variasjon, og valget falt da på ambulansebåtskipper. Roar forteller at han ikke har angret en dag på denne avgjørelsen, da det har innfridd forventningene som varierende og ikke minst utfordrende.

Maskinist ambulansebåt

- Vi har 700-800 oppdrag i året i all slags vær. Tallet på oppdrag viser at det skal mye vær til for å hindre oss i et oppdrag, og ofte er det pasientens tilstand som begrenser oppdraget. Det sier seg selv at med brudd i rygg er ikke storm over Trænafjorden ideelt for pasienten, forteller Åkerøy.
Maskinist Eivind Larsen skyter inn at folk ofte blir overrasket over å se ambulansebåten i oppdrag nesten uansett vær. Når det er værhardt og man normalt ville tro at oppdrag gjennom sjøvegen var umulig, kommer Eyr Yttervågen ofte tøffende allikevel.

Cockpiten på en båt

Åkerøy forteller videre at det er mye teknologi om bord i båten som hjelper med å sikre utrykning i opprørt sjø. Viktig er selvfølgelig også kontinuerlig vedlikehold på båt og motor. En annen faktor er et utbredt godt samarbeid med akutthjelpere og andre blålysetater.

Ambulansearbeider slapper av

Værforholdene er en ting, men lokale utrykninger er ofte forbundet med krevende situasjoner.
- Det er mange gode dager, men det er også mer krevende dager.
Det hender at det er venner og bekjente som er involvert i ulykker eller har annet akutt behov, og det kan selvfølgelig være utfordrende. For pasienten er det viktig at vi er fokuserte, og at jobben gjøres profesjonelt uansett. Men det har selvfølgelig vært tilfeller der hendelser har gått inn på oss. Da tar vi en evaluering i plenum. Og på den måten bearbeider vi inntrykk og perspektiv, sier ambulansearbeider Tom Johansen.

By sett fra sjøsiden

Med ambulansebåten fra Dønna tar det ca. 10 minutter over til Sandnessjøen, rammen med kyst, sjø og bratte fjell er et vakkert skue som nesten bare Helgelandskysten kan fremvise. 

Men innimellom kan selv 10 minutter være lang tid.

- Mine aller beste opplevelser er når det kommer en ny borger til verden, å få se en nyfødt om bord er bare fantastisk. Nå er normalen slik at vi når frem til sykehus med fødende i god tid, men over år hender det at vi får en og annen som har det travelt med å se våre flotte omgivelser her på helgelandskysten, ler båtfører Roar Åkerøy.

Ambulansearbeider på båt

Paramedisiner Joachim Waade har jobbet som ambulansearbeider i 14 år, de siste tre årene på Dønna, han er på jobb sammen med ambulansearbeider Ann Karin Åkerøy, maskinist Eivind Larsen og ambulansearbeider Tom Johansen. Sistnevnte med lengst fartstid av dem alle.

Paramedisiner går ombord

- Det er flinke kollegaer hele veien, og det gjør det lett og trivelig å være på jobb i slike intensive perioder. Folk setter også utrolig stor pris på ambulansebåten, og det er ikke sjelden vi får blomster og takkekort fra pasienter – til tross for at vi bare gjør jobben vår. Men det er hyggelig å bli satt pris på, sier ambulansearbeider og paramedisiner Joachim Waade.

Et av takkekortene inneholdt følgende tekst:
Takket være dere og andre gode hjelpere overlevde jeg et hjerteinfarkt.
Nå er jeg frisk igjen. Stor takk!