Åpning av nyutviklet masterstudie i digitale helsetjenester

Nylig var det offisiell åpning av UiTs erfaringsbaserte master i digitale helsetjenester på Campus i Mo i Rana.

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 12.09.2022
Sist oppdatert 25.01.2023
Hanne Frøyshov snakker til forsamlingen.
Konstituert administrerende direktør Hanne Frøyshov gratulerer studentene med studieplass.

UiT- Norges arktiske universitet, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset har samarbeidet tett om å utvikle denne erfaringsbaserte masterutdanningen innen digitale helsetjenester. I utviklingen og gjennomføring av utdanningen er det også samarbeid med Aalborg Universitet.

Aktualiteten ved å utvikle og utvide digitale helsetjenester, er at man kommer nærmere pasienten. Og med god støtte fra lokalt helsepersonell, kan man gjennom denne slike løsninger i større grad tilby helsehjelp i pasientens hjem eller i lokalsamfunnet.

Betydningen av digitalisering i helsetjenesten

Stedet for studieåpningen var Campus Helgeland i Mo i Rana, og professor samt prosjektleder for studiesamarbeidet, Gunnar Hartvigsen, ønsket alle velkommen.
Instituttleder ved UiT Anders Andersen innledet deretter talene med en rask introduksjon i informatikk og dens betydning for utvikling av fremtidige helsetjenester. Han gikk også gjennom studieprogram, og fremhevet samarbeid mellom andre fagområder. 

Fremtidsrettet kompetanse

Adm.dir. ved Helgelandssykehuset Hanne Frøyshov åpnet med å gratulere studentene med studieplass. Og spesielt de som kom fra andre deler av Norge for å studere her på Helgeland.
Videre understreket Frøyshov at det er viktig for Helgelandssykehuset å være med i utviklingen av digitale helsetjenester, slik at befolkningen i regionen kan få helsetjenesten nærmere og mer tilgjengelig. Et satsningsområde er «Helserom Helgeland» - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging og utprøving av Hololens-briller for å kunne utføre kontroller på distanse, eksempelvis i DMS Brønnøysund. Dette gjør at pasienten slipper å reise langt for kontroll etter eksempelvis ortopediske inngrep. Kontrollen kan tas på lokalt i DMS-et, med like god kvalitet som en tradisjonell konsultasjon.

-Helgelandssykehuset ser frem til å ta del i gjennomføringen av utdanningsløpet de neste tre årene.
For å lykkes med videre forbedring av digitale helsetjenester, er Helgelandssykehuset opptatt av å utvikle kompetanse for å kunne iverksette, videreutvikle og sikre god kvalitet gjennom digitale helsetjenester. Gratulerer til UiT med åpningen av dette nye studiet. Det er all grunn til å være stolt over UiT og en samlet helsetjeneste på Helgeland. Sammen lyktes vi med å hente inn nasjonale midler for å utvikle, og etablere dette nye og fremtidsrettede utdanningstilbudet, sa Frøyshov -før hun ønsket studentene lykke til.

Samarbeid til det beste for Helgeland

Stig Sørra fra Helgelandsrådet var neste taler som ville gi studentene noen ord med på veien. Han ga noen perspektiv på tjenestetilbud, og tilpasningen til små og store helgelandssamfunn. Før hans kollega i Indre Helgeland regionråd, Kjell-Idar Juvik, entret talerstolen. Juvik vektla at samarbeidet mellom UiT, Helgelandssykehuset og kommunene har bidratt til dette studietilbudet, til det beste for hele Helgeland.

Jørund Jørgensen fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-direktoratet) fortalte om økt tilgang på fleksibel og desentralisert utdanning, og informerte om at regjeringen planlegger en reform for desentralisert utdanning i Norge.

Føler seg privilegert

I Helgelandssykehuset ble det utlyst egne utdanningsstillinger for å rekruttere ansatte til studiet. Fire ansatte i Helgelandssykehuset er gitt utdanningsavtale, for å få styrket kompetansen på dette området.

Blant studentene som Helgelandssykehuset tilrettelegger for er Markus Ljøkjell og Lill Tove Brattbakk, som begge er begeistret over dette studietilbudet. Ljøkjell er anestesisykepleier og er glad for å kunne kombinere jobben og studiet. Han mener integrasjonen av teknologi i helsevesenet har et stort potensial. Og at digitale helsetjenester fort, og hensiktsmessig, kommer til sin rett på Helgeland hvor bosetningen er så spredt. Lill Tove er til daglig lungesykepleier, hun er klar på at dette er en kompetanseheving og et studium som gjør deg godt forberedt på fremtidens løsninger. Alt fra digitale konsultasjoner til hjemmebasert teknologi, er med på å gjøre helsetilbudet mer effektivt og anvendelig. Jeg føler meg privilegert som får være med på dette unike studiet, sier hun.

Basert på behovene i helsetjenesten

Avslutningsvis fikk vi høre fra helsetjenestens representanter i prosjektgruppa for studietilbudet.  
Silje Paulsen (Helgelandssykehuset), Hilde Johansen (Helgelandssykehuset) og Hanne Falch Kristoffersen (Studiesenter RKK Ytre Helgeland) fortalte om prosess, mål og ambisjoner for studiet. Silje Paulsen og Hilde Johansson fremhevet at studiet er blitt til etter et initiativ fra Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland, og er basert på behovene som helsetjenesten har for å styrke kompetansen innen digitale helsetjenester.

Falch Kristoffersen ga noen påminnelser om vektleggingen av interaksjonen mellom pasienter og helsepersonell i det digitale rom. Videre hadde både Bjarte Reve (prosjektleder Rana utvikling), Andre Henriksen (Lektor ved UiT) og Ole Heljesen fra Universitetet i Aalborg gode innspill og tanker om studiet, og dets betydning for å understøtte utviklingen av digitale helsetjenester fremover.

Studieåpningen ble avsluttet med lunsj for alle deltagere og studenter, og etterpå var det tilbake på skolebenken for studentene. Der venter tre år med studier før de er ferdig med masterutdannelsen.​