Først ute i Helse Nord når Behandlingshjelpemidler blir poliklinikk

- Vi er veldig stolte over dette, sier enhetsleder Jackline Iversen. Endringen gjør at klinikkene får avlastning, og at de ansatte på Behandlingshjelpemidler kan bidra med sin spisskompetanse rett inn mot pasientene.

Beate Nygård Johansson, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 13.12.2023
Sist oppdatert 05.01.2024
Fem personer står oppstilt mot kamera

Foto: Beate Nygård, Helgelandssykehuset

Behandlingshjelpemidler blir poliklinikk. Fra venstre: Ghousia Fatima, medisinsk tekniker, Stian Justad, medisinsk tekniker, Jackline Iversen, enhetsleder, Hanne Øhlen, sykepleier, og Arazay Herrera, assistent. Merethe Hokland, konsulent, og Lisa Rønning, sykepleier, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Kompetansesenteret Behandlingshjelpemidler leverer medisinsk utstyr og forbruksmateriell til rundt 6.000 pasienter som har behov for hjemmebehandling på Helgeland. For å sikre at alle pasienter får opplæring i bruk av hjelpemidlene, har Behandlingshjelpemidler nå blitt godkjent som poliklinikk.

Per definisjon er en poliklinikk en helseinstitusjon som behandler pasienter uten at de er innlagt på sengepost.

Avlaster klinikkene

- Vi er veldig stolte over dette. Vi er den første innenfor dette fagfeltet som har blitt poliklinikk i Helse Nord, og vi sikrer gjennom dette at Helgelandssykehuset oppfyller krav til opplæring for brukerne av behandlingshjelpemidler, sier enhetsleder Jackline Iversen.

Normalt sett er det de ulike klinikkene som har ansvar for å gi opplæring i bruk av utstyr før utskrivelse. Behandlingshjelpemidler vil med dette avlaste gjennom å bidra med sin spisskompetanse rett inn mot pasientene.

-    Vi får flere henvendelser fra klinikkene som spør om vi kan gi opplæring da det mangler kunnskap om medisinteknisk utstyr og knapphet på ressurser. Helgelandssykehuset er ansvarlig for både den medisinske behandlingen, og for at pasienter som bruker medisinsk utstyr i hjemmet, får opplæring slik at de til enhver tid har de nødvendige ferdighetene og kunnskapen om korrekt og sikker bruk, forteller Iversen.

Bedre utnyttelse av ressurser

Når enheten nå blir en poliklinikk, sikrer man at Helgelandssykehuset oppfyller krav til opplæring for brukere av behandlingshjelpemidler. Dette gjennom å forbedre veiledning, opplæring og oppfølging av pasienter med medisinskteknisk utstyr i hjemmet. Videre vil man lettere oppnå behandlingsmål, øke pasientsikkerhet og redusere kostnader ved innleggelse og feil bruk av utstyr og forbruksmateriell.

Samtidig kan man avlaste behandler eller sykepleier som i dag er ansvarlig for opplæring, etablere samhandlingsavtaler mellom spesialhelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og samarbeide på tvers av kliniske fagmiljøer for å sikre pasientflyt og pasientbehandling.

I årene fremover vil flere tjenester og pasientbehandling flyttes mer ut av sykehuset og hjem til pasientene. Bruk av behandlingshjelpemidler øker kvaliteten i pasientbehandling og gir bedre utnyttelse av ressursene i helseforetaket, sier Iversen.