Uværet Ingunn utfordrer Helgeland – grønn beredskap

Katastrofeledelsen i Helgelandssykehuset følger situasjonen tett og har hatt jevnlige møter siden det ble besluttet å høyne beredskapen til grønt nivå på mandag i inneværende uke.

Mette Horsberg, kommunikasjonssjef
Publisert 31.01.2024
Et trafikklys som viser grønt

Foto: Colourbox

Det er gjort en del forberedelser og kartlegginger i forkant av ekstremværet Ingunn, som er meldt å treffe Helgeland hardest i dag og i morgen. Det er transportsituasjonen som utfordrer sykehuset mest.

For pasienter som har timeavtale torsdag 1. februar:
Følg anbefalingene i din kommune og fra øvrige myndigheter når det gjelder værsituasjonen. Dersom pasienten selv ønsker å endre timeavtalen, ta kontakt med sykehuset, noe ventetid på telefonen må man regne med. Det vil ikke påføres noe gebyr for endring av time som følge av ekstremværet Ingunn.

 

De ulike beredskapsnivåene

Grønn beredskap

Beredskapsledelse etableres og det vurderes behov for å forsterke enkeltfunksjoner. Det er en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære tiltak og ressurser. Situasjonen krever økt oppmerksomhet.

Gul beredskap

Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. En uønsket hendelse med avgrenset omfang har inntruffet. Situasjonen må håndteres med ekstraordinære tiltak og ressurser.

Rød beredskap 

Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. En alvorlig hendelse har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære tiltak og ressurser