Fikk akseptert vitenskapelig artikkel i høyt rangert tidsskrift

I artikkelen gjennomgår overlege Chandra Sekhar Devulapalli studier om D-vitamininntaket hos barn som bor i Norge.

Beate Nygård Johansson, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 31.01.2024
Mann i hvit skjorte

Foto: Ella Johanne Jåsund

Overlege Chandra Sekhar Devulapalli ved Medisinsk dagenhet og poliklinikk.

Overlege Chandra Sekhar Devulapalli har fått akseptert en artikkel i det høyt rangerte og anerkjente tidsskriftet Acta Paediatrica. Devulapalli er til daglig overlege ved Barnepoliklinikken i Sandnessjøen på Medisinsk dagenhet og poliklinikk.

I artikkelen gjennomgår han studier om vitamin D-inntaket hos barn som bor i Norge. D-vitamin er viktig for utviklingen av skjelettet samt generell utvikling. Forskning antyder at mange får i seg under 10 mikrogram per dag, altså under den anbefalte dosen på 10 mikrogram.

- Det begynte med at jeg møtte mange barn som hadde lavere verdi enn anbefalt. Jeg spekulerte på om det skyldtes mangel på sol i vintermånedene, eller om det fantes noen tilleggsproblemer, forteller Chandra Sekhar Devulapalli.

En mann i hvit skjorte

Foto: Ella Johanne Jåsund

- Det er veldig stort å få en artikkel akseptert der, sier Devulapalli.

Oversiktsartikkel

For å finne ut årsaken til dette, har Devulapalli søkt midler fra Helgelandssykehuset og Helse Nord for å gå videre med et prosjekt basert på data fra Helgelandssykehuset.

- Mens jeg ventet på svar, bestemte jeg meg for å skrive en oversiktsartikkel basert på tidligere studier som er gjort på stort sett friske barn i Norge. Disse dataene er ikke fra Helgelandssykehuset, forklarer han.

Gjennomgangen omfattet seks studier som ble utført mellom 2009 og 2020 på norske samt ikke-vestlige innvandrerbarn i Norge.

- Det som er påfallende i artikkelen min, er at barna som er undersøkt har lave verdier fra januar til mars, før de begynner å bygge opp lageret igjen. Det finnes mange mulige forklaringer - om det skyldes at de får mer sol da, eller om de spiser bedre, er vanskelig å si.

I korte trekk er det de som kommer fra ikke-vestlige land, samt barn og unge med overvekt, spesielt i tenårene, som ikke har tilstrekkelige verdier av vitamin D.

Behov for økt inntak

Devulapalli som har doktorgrad i barnemedisin, forklarer videre at D-vitamin er et fettløselig vitamin som er viktig for barnets skjeletthelse og utvikling. Det betyr at personer som har mer fett i kroppen, har mindre D-vitamin.

Funnene tyder på at det er behov for å øke anbefalt nivå av vitamin D-tilskudd for disse gruppene.

- Å korrigere disse manglene er viktig for å forhindre helseproblemer.

Tilgjengelig online

Tidsskriftet Acta Paediatrica er et anerkjent tidsskrift for vitenskapelige artikler om barneforskning, og har stor påvirkningskraft.

- Det er veldig stort å få en artikkel akseptert der, sier Devulapalli.

Artikkelen er foreløpig tilgjengelig i en online versjon, og vil komme på trykk etter hvert.