Doblet antallet søkere til utdanningsstillinger i Helgelandssykehuset

Da fristen for å søke utdanningsstillinger i Helgelandssykehuset gikk ut, hadde 51 personer søkt. Det er en dobling fra fjoråret, og med det også ny rekord.

Beate Nygård Johansson, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 30.03.2023
To smilende damer
Jordmor Maria Elvetun og Lena Rakfjord på Åpen dag i Sandnessjøen.

Utdanningsstillingene som forkortes ABIOK, står for anestesisykepleier, barnesykepleier, intensivsykepleier, operasjonssykepleier, kreftsykepleier, og så kommer jordmor i tillegg.

Les mer om utdanningsstillinger i Helgelandssykehuset her.

Fordelingen på de ulike søkerne i år er:

Jordmor: 11

Anestesisykepleie: 20

Intensivsykepleie: 6

Operasjonssykepleie: 5

Kreftsykepleie: 1

*Øvrige søkere har søkt på flere fagområder uten prioritering av et spesielt fag.

George André Milne som er avdelingsleder ved akuttklinikken i Mo i Rana, trekker fram den åpne dagen som ble arrangert ved alle enhetene i Helgelandssykehuset, som en nøkkelfaktor til de gode søkertallene.

- HR har lagt ned mye fokus på ABIOK. Det ble blant annet arrangert en Åpen dag der folk fikk mulighet til å høre fra de ulike spesialavdelingene. Mange av disse avdelingene er litt lukket, så det kan være vanskelig å få full forståelse for hva som skjer der. Da ble dette en god mulighet til å komme i kontakt med dem på, sier Milne og fortsetter:

- Samtidig er det blitt mye bedre betingelser for å ta videreutdanning enn det var før. De som begynner i utdanningsstilling får 90 prosent av sykepleierlønn under utdanning, det er jo en kjempebra ordning.

Avdelingslederen trekker også fram det faktum at folk ønsker kompetanseheving.

- En faktor er at folk gjerne søker etter økt kompetanse, og utdanningsstillinger er en ypperlig måte å gjøre det på.

Det er lyst ut 15 utdanningsstillinger spredt over Helgelandssykehusets enheter. Tre på operasjon, fem på intensiv, tre på anestesi, tre på jordmor og én på kreft.