En spennende oppgave i en spennende region

Prosjektet Nye Helgelandssykehuset skal sikre gode, fremtidsrettede spesialisthelsetjenester for hele befolkningen sør-fylket. – For oss er det viktig å ha en tett dialog med Nordland fylkeskommune i utviklingen av den nye sykehusstrukturen, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.

Merethe Myrvang, prosjektkoordinator
Publisert 01.04.2022
Sist oppdatert 20.09.2023
En spennende oppgave i en spennende region: Nye Helgelandssykehuset presenterte status for prosjektet i møte med Nordland fylkes

En spennende oppgave i en spennende region: Nye Helgelandssykehuset presenterte status for prosjektet i møte med Nordland fylkeskommune. F.v.: Merethe Schjem, leder for fylkesrådets kontor, Hanne Frøyshov, medisinsk direktør (HSYK), Tomas Norvoll, fylkesrådsleder, Bjørn Bech-Hanssen, direktør for drift og eiendom (HSYK), Ole Hope, prosjektdirektør Nye HSYK, Sissel K. Andersen, organisasjonsdir. (HSYK), Hulda Gunnlaugsdottir, adm. Dir. (HSYK) Hanne Østerdal, seniorrådgiver (NFK) og Andreas Flåm, politisk rådgiver (NFK). 

Onsdag 30. mars møtte en delegasjon fra Helgelandssykehuset fylkesråd Tomas Norvoll og flere fra hans stab i fylkeshuset i Bodø. Møtet kom i stand etter initiativ fra Helgelandssykehuset.

Prosjektdirektør Ole Hope orienterte om status i prosjektet, og organisasjonsdirektør Sissel K. Andersen orienterte kort om prosessplanen knyttet til hovedkontor og ledelse ved sykehuset i Sandnessjøen.  

– Helgelandssykehuset og fylkeskommunen forvalter begge viktige deler av den samfunnsmessige infrastrukturen på Helgeland. Utdanning og kommunikasjon er eksempler på fylkeskommunale ansvarsområder som er viktige brikker også i Nye Helgelandssykehuset. Vi skal skape et moderne sykehus for den befolkningen vi har og den geografien vi bor i. Det gjør vi best når vi samarbeider så bredt som mulig, og vi ønsker derfor å ha jevnlig kontakt med fylkeskommunen underveis i prosjektet, understreker Hulda Gunnlaugsdottir.