Fagdag med blikket rettet fremover

Sammen med gode samarbeidspartnere i kommunene på Helgeland, Universitetet i Tromsø og Aalborg universitet ble det nylig arrangert fagdag med fokus på fremtidens helsetjeneste. Tema var regionalt og lokalt samarbeid om tjenesteutvikling, samhandling, digitale helsetjenester og kompetansedeling.

Silje Paulsen, rådgiver
Publisert 18.01.2023
Mange mennesker sitter på stoler under møtet

Omlag 55 deltakere var tilstede på fagdagen, og konferanserommet på Scandic syv søstre var fylt til randen med engasjerte fagfolk. Både ansatte i Helgelandssykehuset, kommuner, UiT, Aalborg universitet, Nord Universitet, VID vitenskapelig høgskole og studenter var til stede.

Samarbeid gir ut​vikling

Møtet inngår i en serie av fagdager som springer ut av samarbeidet om Master i digitale helsetjenester ved UiT.
Konstituert administrerende direktør Hanne M. Frøyshov og konstituert sykepleierfaglig direktør Elin Grønvik var med og åpnet dagen.

- Med noen få ildsjeler får vi til fantastiske ting i lag. Sammen skaper vi en møteplass på tvers av kommuner, sykehus, akademia, leverandører og andre aktører for kunnskapspåfyll og e​​​​​​rfaringsdeling. Dette er starten på noe kjempeviktig, innledet Hanne M. Frøyshov. 

Programmet inneholdt både internasjonale bidrag fra Danmark, gode eksempler fra eget land og region på lokalt og regionalt samarbeid om å skape fremtidens helsetjeneste. 

- Vi håper dette vil inspirere og engasjere. En slik møteplass som vi har her i dag, tror vi på sikt kan resultere i nye, viktige utviklingsprosjekter i helsetjenesten vår, sa konstituert sykepleierfaglig direktør Elin Grønvik.​

Også sekretariatsleder Stig Sørra i Helgelandsrådet som innledet på vegne av rådets kommuner, var opptatt av mulighetene dette samarbeidet gir fremover.  

Dame støtter seg til et høyt bord mens hun prater.

Rådgiver Silje Paulsen omtaler helsetjenesten i nord som kanarifuglen i gruva.


Variert program

På programmet sto blant annet: 

- Regionalt helsesamarbejde i Nordjylland: Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner, sygehuse, distriktslæger og universitet. Assoc. professor Stine Hangaard, Aalborg Universitet.

- Udvikling af intelligente løsninger: AI i det regionale helsesamarbejde i Nordjylland. Professor Ole Hejlesen, Aalborg Universitet.

- Regionale og digitale utfordringer for AMK, AMK-operatør og legevakt-sykepleier Kristian Osheim.

- Regionalt legevaktsamarbeid i praksis: Hvordan kan digitale systemer bidra til økt kvalitet på legevakttjenester? Fagutvikler Hilde Johansson​

Neste fagdag avholdes 19. april i Brønnøysund. Mer informasjon om program og påmelding kommer på intranett.