Forskningskonferansen 2023

Helgelandssykehusets sjette forskningskonferanse ble nylig holdt i Mosjøen.

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 23.11.2023
To kvinner holder en presentasjon
Seksjonslederne Ingvild Pettersen og Malén Nørby fra Klinisk forskningsavdeling og Forskningsposten presenterte UNNs tilbud til forskere i regionen.

Medisinsk fagsjef Hege Sjåvik ønsket alle velkommen til den denne sjette forskningskonferansen i regi av Helgelandssykehuset.

-Det å starte opp med forskning er en prosess som krever mye planlegging. Det må for eksempel involvere både brukerrepresentanter og innhøsting av forskningsetiske godkjenninger. Å bygge kultur for forskning og innovasjon er jo å lære, søke kunnskap, inspirere hverandre og vise at sammen får vi ting til her på Helgeland, sa Sjåvik.

 

En kvinne som smiler til kameraet
Hege Harboe-Sjåvik, medisinsk direktør i Helgelandssykehuset.

Gjennom dagen ble det holdt innlegg fra en rekke interessante forelesninger fra forskere m.fl. ved Helgelandssykehuset.
Helgelandssykehuset har for tiden fem Ph.D. kandidater og rundt 20 med doktorgrad i sykehuset. 

Rikt program

Erfaringskonsulent innen helseforskning Gunhild Berglen og rådgiver Mariann Sundstrøm holdt innlegg om verktøy for å involvere brukere. Seksjonslederne Ingvild Pettersen og Malén Nørby fra Klinisk forskningsavdeling og Forskningsposten presenterte UNNs tilbud til forskere i regionen.

Vår koordinator for spesialisthelsetjenester til den sørsamiske befolkning, Sara Katarina Åhrén, utdypet i sitt innlegg om hva som må til for å starte opp med samisk helseforskning.

Fungerende PVO Fred Mürer og leder av informasjonssikkerhetsavdelingen, Øystein Sekse Øie og rådgiver Svein-Arne Soløy-Ervik fortalte om personvern og informasjonssikkerhet. Det vil også bli gitt videre kursing på klinikkene, avdelingene og enhetene innen disse viktige temaene. Det er viktig med opplæring innen personvern og informasjonssikkerhet mot forskning i foretaket. Dette er også nedfelt i DocMap prosedyrer i Helgelandssykehuset.

Utveksling av kompetanse

Det er laget samarbeidsavtaler med både UiT og NORD universitetene, og ett av målene var en gjensidig utveksling av kompetanse. Det er derfor en glede at Nina Mørkved har fått en 20% stilling som førsteamanuensis ved UIT, og professor i informatikk ved UiT, Gunnar Hartvigsen, har fått en tilsvarende delstilling som forsker hos Helgelandssykehuset. Begge holdt forøvrig innlegg under konferansen.

Både forskere og PhD studenter presenterte sine resultater fra sitt vitenskapelige arbeid. Det gjelder doktorgradsstudentene Margit Steinholt, Jose Bravo og Runa Andreassen, samt Inger Myrnes Hansen og Anders Jerven som er involvert med flere studier hver, de fortalte om hva som ligger i navnene NOR-SPRINT, HIANOR og NorEX.

Satsningsområde

Klinisk forskning er lovpålagt og et satsningsområde i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025. Forskning er også en ønsket og prioritert aktivitet hos Helgelandssykehuset. - Helgelandssykehuset ønsker derfor å legge klinisk forskning inn i den daglige driften av sykehuset slik at man kan kombinere det å behandle pasienter med å teste ut hypoteser i kliniske behandlingsstudier, uttalte medisinsk fagsjef Hege Sjåvik i sitt innlegg.

Helgelandssykehusets sjette forskningskonferanse viste stor aktivitet med mange gode innlegg, og et faglig og bredt innhold.