Forskningsprosjekt ved HelseIArbeid

Fra 16. januar 2023 fram til tredje kvartal 2024 vil det pågå rekruttering av pasienter til et forskningsprosjekt ved HelseIArbeid-poliklinikkene i Helse Nord.

Anders Jerven
Publisert 13.01.2023

Formålet med forskningsprosjektet er å evaluere effekten av tilbudet, for slik å optimalisere tjenestetilbudet til pasientgruppen HelseIArbeid betjener.

HelseIArbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-, skjelett- og psykiske plager for personer som står i fare for å miste tilknytning til jobb eller studier. Se https://helse-nord.no/behandlingssteder/helse-i-arbeid for mer informasjon om behandlingstilbudet.

  • I ca. 18 måneder vil pasienter som henvises til HelseIArbeid få forespørsel om å delta i forskningsprosjektet.
  • Pasienter som takker ja til å delta vil bli tilfeldig fordelt til en av tre ventelistebetingelser: 1) Tverrfaglig utredning ved HelseIArbeid innen 4 uker etter henvisning. 2) Tverrfaglig utredning ved 10-12 uker. 3) Monofaglig utredning opp mot behandlingsfrist for aktuell henvisningsdiagnose, hvor NAV-veileder fra HelseIArbeid ikke kan involveres.
  • Pasienter som takker nei til å delta får tilbud om monofaglig utredning opp mot behandlingsfrist for aktuell henvisningsdiagnose, hvor NAV-veileder fra HelseIArbeid ikke kan involveres.
  • Alle som er sykemeldte får oppfølging av ordinær NAV som vanlig ved behov. Prosjektet påvirker ikke tilbud fra NAV, eller henvisning til andre deler av spesialisthelsetjenesten. Alle pasienter får en utredning, men for pasienter som randomiseres til kontrollgruppen vil omfanget av profesjonene som kan involveres være noe begrenset.
  • Pasienter med behov for tolk får et tilbud som normalt ved HiA og inkluderes ikke i studien.
  • Prosjektet er godkjent av Regional Etisk Komite, REK nr #122770.

Forskningsprosjektet finansieres av Helse Nord og ledes av Regional Kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse (RKAPH) ved Nordlandssykehuset.

Forskningsprosjektet vil få stor betydning for pasientgruppen HelseIArbeid betjener, og vi håper derfor på din støtte og et godt samarbeid i gjennomføringen av studien.

Ved behov for mer informasjon eller spørsmål om prosjektet se vår hjemmeside www.hianor.no, eller kontakt oss på: hianor@nordlandssykehuset.no.

Du kan også ta kontakt med HelseIArbeid Helgelandssykehuset på telefon: 48175368 eller på mail: Anders.Jerven@Helgelandssykehuset.no