Første doktorgrad på åtte år

Det var en tydelig begeistret Nina Mørkved som 10. oktober ble feiret og hedret ved senter for psykisk helse og rus på Skjervengan i Mosjøen.

Snorre Nicolaisen
Publisert 11.10.2022
Nina Mørkved holder baby, ved siden av står forskningsleder og administrerende direktør.

Anledningen var Mørkveds doktoravhandling i psykiatri, der avhandlingen hadde tittelen: "Childhood Trauma in Schizophrenia Spectrum Disorders: A comparison to substance abuse disorders, and relation to cognitive performance and antipsychotic treatment outcomes."​ Det er åtte år siden forrige doktorgrad ved Helgelandssykehuset.

Resultat av forskning

Forskningen som Nina Mørkved har utført har vist at mange pasienter med alvorlig psykisk lidelse, og rusproblemer, har opplevd barndomstraumer i form av både manglende omsorg og påført skade. Nina har i forskningen vektlagt betydningen av å inkludere informasjon om traumer, når pasienter med alvorlig lidelsestrykk, psykose og rusproblemer utredes og behandles. 

Som et fyrtårn

Markeringen ble innledet av klinikksjef Rune Holm som redegjorde for agendaen, han ble fulgt opp av taler fra konst. adm. direktør for Helgelandssykehuset Hanne Frøyshov og forsknings- og innovasjonssjef Herald Reiersen, før han selv avslutningsvis rundet av som siste taler.

Frøyshov gratulerte Mørkved med doktorgraden, og beklaget nærmest at Helgelandssykehuset ikke var representert med flere under Mørkveds disputas i Tromsø 15. september i år. Men hensynet til den økonomiske situasjonen gjorde det nødvendig.
-Som et fyrtårn viser du vei for andre forskere, og du skaper oppmerksomhet for temaet i din forskning, sa Frøyshov.

Verdensdagen for psykisk helse

- I år er det 30 år siden «Verdensdagen for psykisk helse» ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Derfor er ikke denne dato en helt tilfeldig valgt dag for å feire deg, åpnet Reiersen noe spøkefullt med i sin tale. Vel vitende om at datoen var nokså tilfeldig valgt.

Reiersen presiserte betydningen Mørkveds doktoravhandling har for sykehuset og fagmiljøet. 

- Til alt overmål var avhandlingen gjort unna rekordraskt, og to år tidligere enn forventet. Dette samt at Mørkved også har utdannet seg innen spesialisering i klinisk voksen psykiatri, samt publisert flere artikler i fagtidsskrift, viser Mørkveds store kapasitet, sa Herald Reiersen.
Til slutt påpekte klinikksjef Rune Holm bl. a betydningen av at ledere, og da gjerne nærmeste leder, legger til rette og planlegger for forskning i den daglige driften.

Godt ti​​​​​lrettelagt

Mørkved takket for oppmerksomheten, hun fortalte litt om forløpet til doktorgradsavhandlingen og betydningen av gode faglige miljøer, også i Europa.
Hun roste sitt arbeidssted Senter for psykisk helse og rus, for god tilretteleggelse. Både kollegaer, og ledere har bidratt til en enklere reise mot disputasen.

På hjemmebane har mannen jobbet godt, og gjort seg fortjent til hederlig omtale. Han inntok en universal rolle, slik at hun den siste måneden har kunnet konsentrere seg fullt og helt om doktoravhandlingen.

Etter sekvensen med taler, fikk Nina Mørkved overrakt gave og blomster fra Helgelandssykehuset.​