DETTE HAR VI I HELGELANDSSYKEHUSET:

- Vi har over 5000 pasienter

Visste du at en avdeling med kun 4,5 årsverk har flest pasienter i Helgelandssykehuset? I dag leverer avdelingen Behandlingshjelpemidler medisinsk utstyr og forbruksmateriell til hjemmebehandling - til over 5000 pasienter. Våre pasienter på Helgeland strekker seg fra Bindal i sør til Rødøy i nord.

Helen K. Langfors Åsli, webredaktør
Publisert 26.08.2021
Sist oppdatert 05.09.2023
Ansatte i Behandlingshjelpemidler
F.v.: Joakim Mikalsen (konsulent), Brita Breivik (hjelpepleier), Merethe Hokland (konsulent), Jackline Iversen (avdelingsleder) og Erlend Sandholm (medisinsk tekniker).
​- Vi strekker oss langt for å levere riktig og trygg hjemmebehandling. Pasientsikkerhet gjennom god kommunikasjon og opplæring er særdeles viktig for å ivareta nettopp dette. Vi er et faglig team med særskilt fokus på pasienter og deres opplevelser, sier avdelingsleder for Behandlingshjelpemidler, Jackline Iversen.

Hun og de ansatte i Sandnessjøen har trivelige kontorer der de ofte har det travelt for å sørge for at alle som trenger det, får det utstyret de har behov for hjemme – som for eksempel smertepumper, oksygen, CPAP, respirator, osv.

Mange ulike pasien​ter

Behandlingshjelpemidler er en del av det medisinske behandlingsforløpet som blir benyttet for å bedre pasientenes medisinske tilstand i hjemmet.  I hovedsak er behandlingshjelpemidler medisinsk utstyr og forbruksmateriell som brukes i forbindelse med medisinsk behandling.

- Vi har mange ulike pasientgrupper – fra premature nyfødte til døende og eldre, som trenger behandlingshjelpemidler for å kunne fungere hjemme.

De ulike typene behandlingshjelpemidler søkes av en legespesialist innen aktuelt fagområde, som enten er ansatt i primærtjenesten eller et helseforetak/sykehus. Dette er ikke noe alle kan bestille, det er legespesialist som bestemmer om du skal ha dette - men utstyret blir lånt ut gratis, og du kan ta direkte kontakt med kontoret i Sandnessjøen hvis du trenger bistand eller lurer på noe. 

Pasientene kan få behandlingen de trenger hjemme

- Mange tror vi bare er et lager, men vi er et dyktig faglig team som daglig samarbeider med helseforetak, kommune og pårørende for å gi pasienten best mulig behandling, forteller Jackline.

Det er gjerne via telefon og e-post, men av og til reiser de også på hjemmebesøk. Spesielt barn og pasienter med spesielle behov blir fulgt opp tett, i samarbeid med kommunehelsetjenesten og pårørende. De tilbyr kurs og opplæring i hvordan pasienter og hjelpeapparatet bruker utstyret.
- Istedenfor å være innlagt kan mange pasienter på denne måten få behandlingen de trenger hjemme, forteller hun.


Medisinsk utstyr og f​​orbruksmateriell

Mange pasienter trenger ulike typer utstyr for å kunne bo hjemme, og ha en mest mulig vanlig hverdag. Det dreier seg ofte om ernæringspumper, insulinpumper, infusjonspumper, smertepumper, forstøverapparater, Cpap og Bipap, hjemmerespirator (lang tids mekanisk e ventilasjon) hostemaskin, oksygenutstyr, monitorerings utstyr f. eks pulsoksymetri, INR-måling og apnoealarm til barn og alt av forbruksmateriell til disse.

Behandlingshjelpemidler er helseforetakets eiendom, og det skal tas vare på. Når utstyr ikke brukes lenger har pasienten, pårørende eller andre i det kommunale hjelpeapparatet ansvar for å returnere utstyret til helseforetaket etter avtale.​

Det kan til tider være veldig travelt, og de ansatte i Behandlingshjelpemidler har en bønn til bestillere - send e-post og ikke ring mer enn nødvendig. Telefontiden brukes blant annet som digital opplæring, samtale mellom legespesialister/sykehusene nasjonalt, pårørende/pasienter med feil på utstyr o.s.v

- I 2020 lånte vi ut omkring 7000 medisinske utstyr og enda mer forbruksmateriell. 
Hvis vi klarer å etablere de fleste hendevelsender via e-post, som alle ansatte på behandlingshjelpemidler betjener, vil vi kunne behandle og hjelpe enda flere pasienter per dag, forteller konsulent Joakim Mikalsen.

Avdelingen er bindeleddet for behandlingsshjelpemidler i Helgelandssykehuset, og mellom øvrige sykehus i landet, pasienter, pårørende og den kommunale hjemmetjenesten.

​​​
PS: Behandlingshjelpemidler og kommunenes hjelpemiddelsentraler er to ulike ting. Finn informasjon om dem på kommunenes hjemmesider.