– Vi respekterer og er lojale til Høies beslutning

Mo i Rana, 27. januar 2020: Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag besluttet ny sykehusstruktur på Helgeland. Ministeren har valgt å følge beslutningen til Helse Nords styre, med hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn og akuttsykehus i Mo i Rana.

Publisert 27.01.2020
Sist oppdatert 20.12.2023
Hulda
Helgelandssykehuset vil gå i gang med dette arbeidet, så snart det foreligger en bestilling på konseptfase fra Helse Nord. 
 
– Jeg er glad for at vi nå har fått beslutningen fra helse- omsorgsministeren om ny sykehusstruktur på Helgeland. Dette er en viktig dag og en viktig milepæl for både Helgelandssykehuset, ansatte, pasienter og hele befolkningen på Helgeland.  Endelig kan vi se fremover og gå i gang med konseptfasen, når vi får bestillingen fra Helse Nord. Jeg har lojalitet til og respekt for beslutningen og ser frem til å jobbe videre med fremtidens helsetilbud med gode og likeverdige spesialisthelsetjenester for Helgeland. Min ambisjon er å skape Norges beste lokalsykehus, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset. 

Helgelandssykehuset 2025