2025 - Hemnes og Leirfjord er med i videre utredning

Styret for Helgelandssykehuset vedtok i dag å inkludere Hemnes og Leirfjord i det videre utredningsarbeidet knyttet til ny sykehusstruktur. Samtidig sa styret nei til å utrede alternativet som innebærer ett stort akuttsykehus i kombinasjon med desentralisert akuttsykehus og DMS.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 31.08.2016
Sist oppdatert 03.03.2017
Tilhørere under styremøtet
Ordførere og representanter fra sykehusaksjonen i Sandnessjøen fulgte spent da styret fattet vedtak i sak 61 og 62

​Styresak 61 omhandlet kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland. Styret kom fram til følgende vedtak:

1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar de foreslåtte kriteriene for valg av lokalisering og tomt for sykehus på Helgeland.

2. Styret for Helgelandssykehuset vedtar, med bakgrunn i disse kriteriene, at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som skal utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg, derav Brønnøysund som DMS og styret ber om en snarlig framlegging av en plan for realisering av et DMS i Brønnøysund.

3. Styret vedtar at Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. I denne sammenheng vil kriteriene byutvikling og by- og tettstedsnært fravikes som kriterier.

Alternativ 2b utelates

I styresak 62 behandlet styret hvilke alternativer som skal utredes videre i idéfasen. I vedtaksforslaget var også alternativ 2b-1 med, et alternativ som tilsier ett stort akuttsykehus, 1-2 desentraliserte akuttsykehus, inntil 2 DMS. I vedtaket heter det:

Styret vedtar, på bakgrunn av simulering og alternativsøk, at følgende alternativ utredes videre:

  • 0-alternativet (dagens løsning)
  • Alternativ 2a – Stort akuttsykehus med inntil tre DMS

 

Sakene skal opp til behandling i styret i Helse Nord 22. september.

Styresak 61
vedlegg 1
vedlegg 2

Styresak 62
vedlegg 1
vedlegg 2

Presseprotokoll med vedtak