2025: Orienterte ansatte om status og framdrift

I februar ble det holdt informasjonsmøter om 2025-prosjektet for ansatte på sykehusenhetene. Her kan du se budskapet adm. dir. delte med sine medarbeidere.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 14.03.2017