Medvirkningsseminar - Helgelandssykehuset 2025

Alt henger sammen med alt

Ved utgangen av 2018 skal det tas ei beslutning om struktur og lokalisering for framtidas Helgelandssykehus. Fram til da skal det foregå et grundig utredningsarbeid, og medvirkningsseminaret 17. november viste med tydelighet at alt henger sammen med alt.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 21.11.2016
Sist oppdatert 20.04.2017
En person som står foran en gruppe mennesker som sitter i stoler
Christian Brødreskift (t.h) fra Sykehusbygg er ny prosjektleder i Helgelandssykehuset 2025.

​Prosessen fra til endelig beslutning består av to parallelle løp: Planfaglige utredninger som skal vise samfunnsmessige, økonomiske, miljømessige etc. konsekvenser av ei sykehusutbygging – både på regionalt og kommunalt nivå, samt medisinskfaglige utredninger.

Helge Havåg, Sykehusbygg

Helge Havåg er sykehusplanlegger i Sykehusbygg. Han viste hvordan framtidas pasient vil tilbringe mindre tid i sykehus.

Hva er liv laga?

De to utredningene skal foregå i et tett samspill og det endelige utfallet skal vise hvilken modell og lokasjon som vil være liv laga. Det vil si den løsningen som best svarer til framtidas behov, og som er økonomisk bærekraftig. På medvirkningsseminaret var de medisinskfaglige arbeidsgruppene i Helgelandssykehuset samlet for å få informasjon om status og videre prosess.

Bredt sammensatt

Arbeidsgruppene er satt sammen av representanter fra fagmiljøene i sykehuset, kommunehelsetjenesten, tillitsmannsapparatet og brukerorganisasjoner. Sammen skal de forsøke å se inn i framtida og vise hvordan alt henger sammen med alt – hvordan dimensjoneringen av et nytt sykehus henger sammen med endret sykdomsbilde og demografisk utvikling, i hvilken retning ny teknologi og medisinsk utvikling går og hvordan samspillet mellom de ulike omsorgsnivåene kan endre tjenestetilbudene.

Anette Fosse

- Sykehusene kommer til å bli mer spesialiserte i framtida, men det er viktig å huske på at den største pasientgruppa vil være de skrøpelige gamle med sammensatte lidelser, påpekte fastlege Anette Fosse.

Konstruktive innspill

- Vi skal bruke tida framover til å dykke ned i alle disse problemstillingene. Primærhelsetjenesten var godt representert på seminaret og kom med mange konstruktive innspill. Prosjektet er helt avhengig av et godt samarbeid med førstelinjetjenesten, og vi skal lytte nøye til det de kommer med, sier administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Per Martin Knutsen.

Arbeidet ledes av Sykehusbygg med innleid planfaglig rådgiver fra WSP.